AVOIN PORTFOLIOHAKU / Porvoon Jokirannan teoskokonaisuus

Länsirannan alueelle on laadittu taideohjelma vuonna 2014, jonka tavoitteena on tuoda taide osaksi kaupunkirakentamista (Länsirannan taideohjelma). Taideohjelmassa tuodaan esille mahdollisia taiteen paikkoja sekä nimetään kärkihankkeet eli ne paikat, joihin taidetta erityisesti halutaan sijoittaa Länsirannan alueella. Jokiranta on yksi taideohjelmassa esille nostetuista kärkihankkeista. Jokirannan taidesuunnitelman laatiminen aloitettiin vuonna 2020 ja nyt se on valmis. Taidesuunnitelmaan voi tutustua täältä: Jokirannan taidesuunnitelma.

Ensimmäisenä jokirantaan hankittavan teoksen haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää kuvia aikaisemmista teoksistaan. Portfolioiden perusteella valitaan taiteilijat (3kpl) rinnakkaiseen luonnostilaukseen, jossa taiteilijoille esitetään samat tiedot teoksen tavoitteiden, reunaehtojen, toiveiden sijoittumisesta sekä käytössä oleva budjetin osalta. Lisäksi taiteilijoiden luonnostyötä ohjataan välitapaamisen avulla luonnostyön aikana. Kaikille rinnakkaiseen luonnostilaukseen valituille taiteilijoille maksetaan yhtäläinen luonnospalkkio ja luonnosten perustella tehdään päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä.  

Sekä portfoliohaku että rinnakkainen luonnostilaus toteutetaan noudattaen Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. 

TAIDEKOHDE

Tavoitteena on saada Jokirantaan moniosainen teos, joka piirtää reittiä kävelysillasta alkaen aina Taidetehtaalle asti. Taide voi olla jotain pienmuotoista, jonka löytäminen tulee yllätyksenä, tai se voi integroitua olemassa oleviin tai rakentuviin rakenteisiin tai pintoihin jollain tavalla. Teos voi rakentua myös täysin erillisistä ja yksittäisistä osista eikä teososien määrää tai niiden sijoittumista haluta tarkemmin rajata tai määritellä.

Teoksen budjetti on yhteensä 60 000 € + alv sisältäen luonnospalkkion (3000€ + alv.) Rinnakkaisen luonnostilauksen luonnostyöhön on varattu aikaa 09 – 12/2021 ja teoksen toteutukseen on arvioitu alkavan tammikuussa 2022.  Tavoitteena on, että teos on valmis kesällä 2022. 

PALKKIO LUONNOSTYÖSTÄ

Rinnakkaiseen luonnostilauksen valituille taiteilijoille maksetaan luonnospalkkiona 3000 € + alv / taiteilija.

AIKATAULU

Portfoliohaku alkaa 1.6.2021 ja päättyy 6.8.2021 klo 16.00Tämän jälkeen saapuneita portfolioita ei huomioida. Päätös valituista taiteilijoista pyritään tekemään portfoliohakuun ilmoittautuneiden joukosta elokuussa 2021. Valittuihin taiteilijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Lisäksi valitut taiteilijat julkistetaan valintojen jälkeen Porvoon kaupungin kotisivuilla.

TAITEILIJAVALINTA

Länsirannan taiteenhankintatyöryhmä ohjaa Jokirannan taiteen toteutusta ja tekee taiteilijavalinnat rinnakkaiseen luonnostilaukseen etenevistä taiteilijoista. Taiteenhankintatyöryhmään kuuluvat Porvoon kaupungilta kulttuuripalvelupäällikkö Susann Hartman (pj), kaavoittaja Pekka Mikkola, kaupunginpuutarhuri Mikko Kaunisto, Porvoon museosta amanuenssi Susanna Widjeskog, Veli Granö Porvoon taiteilijaseuran valitsemana edustajana sekä Jokirannan taiteen toteutuksen koordinoinnista vastaava Frei Zimmer oy, taiteilija Tuula Lehtinen ja taidekoordinaattori Heini Orell.

Valintoja tehtäessä hakijoita voidaan haastatella. 

Portfolioita arvioitaessa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa määriteltyyn kohteeseen soveltuva teos. 

KUKA VOI HAKEA? 

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua taiteen ammattilaiset, joiden pätevyyden osoituksena on vähintään työtehtävään soveltuva koulutus tai vaihtoehtoisesti monivuotinen, aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla. Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa tilaajalta teoksen luonnospalkkio sekä toteutuskustannukset palkkioineen sekä esittää YEL/MYEL todistus. Laskutuksen voi tehdä oman yrityksen, toiminimen tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisen laskutuspalvelun kautta. Työryhmän ollessa kyseessä, on yhden jäsenen täytettävä edellä mainitut kriteerit.

PORTFOLION SISÄLTÖ:

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite. 
  • CV, max 3 sivua
  • Teoskuvia vanhoista, jo toteutuneista töistä enintään 8 kpl (kannattaa suosia mahdollisia toteutuneita julkisia teoksia, mutta muutkin teokset käyvät)
  • Tiivis teostietodokumentti, josta selviävät teosten tarkemmat tiedot kuten teoksissa käytetyt materiaalit, teoksen koko, teoksen sijainti, mahdollinen tilaaja tai omistaja, valmistumisvuosi jne. Mikäli kyseessä on ollut työ osana työryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää.
  • Lyhyt sanallinen kuvaus, miksi haluaisit toteuttaa teoksen.  Kuvaus voi olla max 500 merkkiä.

HUOM! Luonnosehdotuksia ei tule toimittaa portfoliohakuvaiheessa. Luonnosehdotuksen sisältäneitä portfolioita ei huomioida. 

VAATIMUKSET MATERIAALILLE

Materiaali toimitetaan yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina, joka voi olla kooltaan enintään 20 megatavua.

Tiedosto tulee nimetä: Sukunimi_Etunimi.pdf 

TEKIJÄNOIKEUS

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. 

Portfolion tekijänoikeudellisesta käytöstä on sovittava aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa. 

HENKILÖTIETOJEN SUOJA 

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.

LISÄTIETOJA

Taidekoordinaattori
Heini Orell
heini.orell@freizimmer.fi
Frei Zimmer Oy

Kysymykset koskien portfoliohakua on toimitettava sähköpostitse 21.6.2021 mennessä haun yhteyshenkilölle heini.orell@freizimmer.fi. Vastaukset koostetaan yhteen ja julkaistaan osoitteessa kysymykset ja vastaukset.

Hakuaika on umpeutunut tämän haun osalta.