AVOIN PORTFOLIOHAKU / Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus rakennetaan Vaasan keskussairaalan yhteyteen Hietalahteen. Uusi kymmenkerroksinen rakennus tulee yhdistämään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. Uusi rakennus otetaan käyttöön vuonna 2022. 

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennukselle laadittu taideohjelma on nyt valmis ja hyväksytty. H-uudisrakennuksen taide koostuu sairaalaa varten tehdyistä tilausteoksista sekä teosostoista ja lahjoituksina saadusta taiteesta. Lisäksi taidetta integroidaan erilaisiin pintoihin kuvatulosteiden avulla. Taideohjelmaan voi tutustua täältä: Linkki

TAIDEKOHTEET

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennukseen haetaan taiteilijoita useisiin eri kohteisiin avoimen portfoliohaun avulla. Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. Avoinna olevia työtehtäviä ovat seuraavat:

  • 1. Hissiaulat

Sairaalan hissiauloihin sijoittuu 8-osainen taidekokonaisuus, jossa taiteen tavoitteena on vahvistaa kerrosten identiteettiä ja ohjata käyttäjien kulkua. Kokonaisuus tilataan yhdeltä tai kahdelta taiteilijalta niin, että kokonaisteema säilyy yhtenäisenä, mutta kerrosten taiteen sisällöt ja esimerkiksi käytettävät värit vaihtelevat. 

1a Kerrokset 1 – 6 

Kerroksissa 1-3 taide sijoittuu hissien vasemmalle puolelle ja käytettävissä on seinäpinta, jota rikkovat teknisiin tiloihin vievät ovet. Näissä kerroksissa taide saa teemansa laguuneista ja suunnittelussa tulee huomioida kerroksissa käytettävät värit eli sininen, vihreä ja turkoosin sävyt. 

Kerroksissa 4-6 taiteella ei ole juurikaan tilaa hissiaulojen yhteydessä, mutta taide voi levitä aulasta viereisten käytävien seinäpinnoille. Kerroksien taiteen teemana on ranta ja käytettävät sävyt sininen ja keltainen. Näissä kerroksissa (1 – 6) taiteen lajeina mahdollisia ovat esimerkiksi keramiikka, mosaiikki ja eri materiaaleista valmistetut reliefit. Myös seinämaalaukset, tapetit tai kuvalaminaatit ovat mahdollisia.

Taiteen toivotaan ottavan haltuun suurehkojakin seinäpintoja, mutta taiteen ei tarvitse täyttää koko tilaa. Taiteen tulee olla seinäpintaan kiinnitettävää ja se saa tulla ulos seinästä enintään muutamia senttejä. Taiteen tulee olla puhdistettavaa ja sen tulisi kestää mahdolliset horjahdukset, kosketukset ja vastaavat kontaktit ilman pelkoa itsensä tai teoksen vahingoittamisesta.

1 b Kerrokset 7- 8

Kerroksissa 7- ja 8. on psykiatrian tiloja ja tematiikka taiteelle tulee pohtia erityisen tarkasti ja yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tilaa taiteelle löytyy auloista, joissa on päiväsalejen toimintaan vertautuvia toimintoja. Näissä kerroksissa teemana on meri ja käytetyt värit ovat sinisen sävyjä. Kerroksissa 7. ja 8. taide toteutetaan seinämaalauksena, tapettina tai kuvalaminaattina. Tematiikka ja kuvamaailma voi jatkua myös kerrosten päiväsaleihin tilaajan ja taiteilijan näin sopiessa.  

Yleisesti taiteen toivotaan ottavan huomioon aulojen sisustusarkkitehtuuri ja sen kautta auloille luotu ilme. Budjetti hissiaulojen taiteelle yhteensä n. 60 000 € + alv

Aikatauluarvio: luonnostyö käynnistyy kevään 2021 aikana, taiteen toteutus ajanjaksolla syksy 2021 – kevät 2022

  • 2. Psykiatrian ulkoilutilan teos 

Teos sijoittuu psykiatrian kerrosten 7. ja 8. ulkoilutilohin niin, että teos on havaittavissa eri näkökulmasta molemmista kerroksista. 7. kerroksessa teos toteutuu katossa olevan aukon kohdalle integroituen osaksi kerroksen seinäpintaa. Seinäpinta jatkuu yhtenäisenä ylös läpi 8. kerroksen lattian rajoittuen rakennuksen kattoon. 8. kerroksessa tilaa rajaa lasitus, josta näkee alas 7. kerrokseen. Teos tai sen osa voi olla kiinnitetty kattoon ja tarjota erilaisia näkymiä riippuen siitä missä kerroksessa katsoja on. Lasilaatikkomainen tila tarjoaa mahdollisuuksia myös valaistukselle. Koska teos sijaitsee psykiatrian tiloissa, tulee teoksen toteutuksessa käytettävät materiaalit ja tematiikka pohtia erityisen huolellisesti. Lisäksi tulee huomioida, että teosta katsovat sekä lapset että nuoret 8. kerroksessa että aikuiset 7. kerroksessa. Toiveena on, että taiteen avulla vahvistetaan tilan merkitystä ja roolia ulkoilutilana. 

Taideohjelman laatimisen yhteydessä on käyty keskusteluja taiteen erityisvaatimuksista sairaalan edustajien kanssa ja nämä reunaehdot annetaan tiedoksi työhön valitulle taiteilijalle. Yhteistyötä psykiatrian osastojen edustajien kanssa tehdään myös osana teoksen luonnostyötä.

Budjetti ulkoilutilan teokselle n. 20 000 € + alv

Aikatauluarvio: luonnostyö käynnistyy kevään 2021 aikana, taiteen toteutus ajanjaksolla syksy 2021 – kevät 2022

  • 3. Odotus- ja tutkimushuoneisiin sijoittuvat teokset (4 – 6 erillistä teosta)

Taidetta halutaan tuoda osana kokonaisuutta kohtiin, joissa pysähdytään tai odotetaan välillä pitkiäkin aikoja. Näitä kohtia on kartoitettu osana taideohjelman laatimista ja osallistamista ja on päädytty seuraaviin paikkoihin:

– 0 -kerroksen dialyysiosasto

– 1. kerroksen odotustila pääreitin varrella

– 2. kerroksen endoskopian odotustila, päiväyksikön itsepalvelupiste tai infuusiotila (2-3 teosta)

– 3. kerroksen psykiatrian odotustila

Näistä valitaan toteutusvaiheessa 4 – 6 kohdetta. Kahteen tai kolmeen eri paikkaan sijoittuvan kokonaisuuden toteuttaminen on mahdollista esimerkiksi 2.kerroksessa. 

Jokaiseen kohteeseen valitaan eri taiteilija, joka suunnittelee teoksen huomioiden teoksen sijoituspaikan luonteen ja sen aiheuttamat reunaehdot tai rajoitteet. Taiteen toivotaan olevan sellaista, että asentaminen paikoilleen on mahdollista vasta hankkeen loppuvaiheessa. Tavoitteena on, että taide tarjoaa elämyksiä tunnetasolla ja antaa aiheita ympäristön ja elämän tarkastelemiseen monista erilaista näkökulmista. Pääpaino on visuaalisella taiteella, mutta taide voi olla myös ääni- tai mediataidetta.

Budjetti per teos n 10 000€ + alv

Aikatauluarvio taiteen toteutukselle: teosten tulisi olla valmiina viimeistään keväällä 2022

  • 4. Potilashuoneiden ja sermien piirrokset

Potilashuoneiden wc-tilojen liukuoviin toteutetaan kuvapainatuksia. Ovien kuvamaailma saa inspiraatiota vanhoista kasvioista. Työhön valitaan hankkeeseen soveltuva kuvataiteilija tai kuvittaja. Kunkin oven painatuksessa on esitettynä aina yksi kasvi tai eläin. Ovien kasvit tai eläimet noudattavat eri kerroksille valittua teemaa eli satama, laguunit, ranta ja meri. 

– Kerrokset 00. – 0. satama / 3 erilaista kuvaa

– Kerrokset 1. – 3. laguunit / 3 erilaista kuvaa

– Kerrokset 4. – 6. ranta / 10 erilaista kuvaa

– Kerrokset 7. – 8. meri / 10 erilaista kuvaa

Yhteensä kuvia toteutetaan 26 kappaletta. Originaalit teokset kehystetään ja sijoitetaan päiväsalien tai henkilökunnan taukotilojen seinille pieninä sarjoina.

Budjetti taiteilijapalkkion osalta n 10 000 € + alv. Tilaaja vastaa ovien painatuksesta. 

Aikatauluarvio taiteen toteutukselle: kuvien tulisi olla valmiina vuoden 2022 alkuun mennessä

PALKKIO LUONNOSTYÖSTÄ

Luonnospalkkiot vaihtelevat 2000 € – 3500 € välillä hankekohtaisesti riippuen taidehankkeen kokonaiskustannuksista. 

AIKATAULU

Portfoliohaku alkaa 2.2.2021 ja päättyy 25.2.2021 klo 23.59. Tämän jälkeen saapuneita portfolioita ei huomioida. Päätös valituista taiteilijoista pyritään tekemään portfoliohakuun ilmoittautuneiden joukosta viimeistään maaliskuussa 2021. Valittuihin taiteilijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Lisäksi valitut taiteilijat julkistetaan valintojen jälkeen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän kotisivuilla.  

TAITEILIJAVALINTA

Päätökset taiteilijavalinnoista tekee Vaasan keskussairaalan taidetyöryhmä, johon kuuluvat taidetyöryhmän puheenjohtaja Monica Siren-Aura, tekninen johtaja Ulf Stenbacka, hallintojohtaja Juha Post, suunnitteluinsinööri Sanna Ahola ja Arkkitehdit Kontukosken arkkitehti Elina Salakari. Taiteen asiantuntijuutta edustavat taidetyöryhmään nimetyt Vaasan Taiteilijaseuran edustajat Jimmy Pulli tai Aki Koskinen sekä hankkeen taidekoordinaattorina toimiva Frei Zimmer Oy. 

Valintoja tehtäessä osa hakijoista voidaan haastatella. 

Arvioinnissa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa määriteltyyn kohteeseen soveltuvaa teos. 

KUKA VOI HAKEA? 

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua taiteen ammattilaiset, joiden pätevyyden osoituksena on vähintään työtehtävään soveltuva koulutus tai vaihtoehtoisesti monivuotinen, aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla. Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa tilaajalta teoksen luonnospalkkio sekä toteutuskustannukset palkkioineen.Laskutuksen voi tehdä oman yrityksen, toiminimen tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisen laskutuspalvelun kautta. Työryhmän ollessa kyseessä, on yhden jäsenen täytettävä edellä mainitut kriteerit.

Potilashuoneiden ovien ja sermien piirrosten kohdalla hakijaksi hyväksytään myös ammattimaiset kuvittajat ja graafikot.

MITÄ MATERIAALIA TULEE TOIMITTAA?

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite. 
  • CV, max 3 sivua
  • Teoskuvia vanhoista, jo toteutuneista töistä enintään 8 kpl.
  • Tiivis teostietodokumentti, josta selviävät teosten tarkemmat tiedot kuten teoksissa käytetyt materiaalit, teoksen koko, teoksen sijainti, mahdollinen tilaaja tai omistaja, valmistumisvuosi jne. Mikäli kyseessä on ollut työ osana työryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää.
  • Lyhyt sanallinen kuvaus, miksi valitsemasi kohde / kohteet kiinnostavat ja olisit halukas tekemään taidetta Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennukseen. Kuvaus voi olla max 500 merkkiä.
  • Listaus niistä valitsemistasi avoinna olevista taidekohteista/taidekohteesta, joista olet kiinnostunut

HUOM! Luonnosehdotuksia ei tule toimittaa portfoliohakuvaiheessa. Luonnosehdotuksen sisältäneitä portfolioita ei huomioida. 

VAATIMUKSET MATERIAALILLE

Materiaali toimitetaan yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina, joka voi olla kooltaan enintään 20 megatavua.

Tiedosto tulee nimetä: Sukunimi_Etunimi.pdf 

TEKIJÄNOIKEUS

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. 

Portfolion tekijänoikeudellisesta käytöstä on sovittava aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa. 

HENKILÖTIETOJEN SUOJA 

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.

LISÄTIETOJA

Taidekoordinaattori
Heini Orell
heini.orell@freizimmer.fi
Frei Zimmer Oy

Kysymykset koskien portfoliohakua on toimitettava sähköpostitse 15.2.2021 mennessä haun yhteyshenkilölle heini.orell@freizimmer.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan TÄÄLLÄ.