AVOIN PORTFOLIOHAKU / Vantaan Aviapolis

Vantaan Aviapoliksen suuralueelle Veromieheen laaditaan taiteen yleissuunnitelma, joka tulee määrittelemään alueen taiteen suuntalinjoja. Aviapolis-alueen taiteen yleissuunnitelma on uusi, Vantaan taidemuseo Artsin ohjaama julkisen taiteen toteuttamiseksi aloitettu poikkihallinnollinen hanke. Hankkeen tavoitteena on jäsentää kehittyvää Aviapolista taiteen keinoin sekä luoda kaupunkikeskusta, jossa taide ja kulttuuri puhuttelevat eri kulttuureista tulevia toimijoita. 

Vantaan kaupunki kasvaa dynaamisesti. Esimerkkinä tästä voidaan pitää Veromiehen kaupunginosaan sekä osin Pakkalan pohjoisosiin nousevaa Aviapoliksen lentokenttäkaupunkia. Veromiehen alue muuntuu seuraavien vuosikymmenien kuluessa logistiikkapainotteisesta alueesta viihtyisäksi ja vehreäksi keskustaksi ja asuinalueeksi. Autokaupungista tulee kävelijäin ja pyöräilijäin kaupunki, kun teollisuus- ja varastohallit pikkuhiljaa väistyvät. Tavoitteena on kehittää Veromiehestä 25 000 uuden asukkaan kaupunginosa sekä kansainvälinen työpaikka-alue kymmenille tuhansille työntekijöille. Aviapoliksen kehittyminen tulee jatkumaan vielä usean vuosikymmenen ajan. Erityisen merkityksellistä alueelle on lentokentän läheinen sijainti – tulevaisuuden tavoite on lentokenttäkaupunki, jossa käveltävä reitti yhdistää lentokentän ja kaupunkikeskuksen.  

Lisätietoja Aviapoliksen suuralueesta:

– Kansainvälinen kasvun keskus, joka rakentaa koko pääkaupunkiseudun ja Suomen kilpailukykyä ja innovatiivisuutta. 
– Veromiehen kaupunginosaan, nykyisten erinomaisten seudullisten palvelujen tuntumaan, rakentuu Vantaan uusi aluekeskus. Alueelle kaavaillaan 25 000 asukasta, 60 000 työpaikkaa, palveluja, viihdettä ja virkistystä. 
– Rakenteeltaan tiivis, sekoittunut ja käveltävä: 15 minuutin kaupunki. 
– Alueelle rakennetaan noin 3 milj. kem2, toteutus kestää usean vuosikymmenen ajan. 
– Aviapolis rakentuu naapurusto kerrallaan, pääosin Vantaan ratikan reitin varrelle. Ratikka (2028) vauhdittaa kasvua jo nyt. 
– Monimuotoisuudessaan kansainvälisesti johtava lentokenttäkaupunki. 

https://www.vantaa.fi/aviapolis

Nyt etsimme alueen pilottihankkeeseen kolmea ennakkoluulotonta taiteilijaa visioimaan sitä, mitä taide voisi Aviapoliksen suuralueella Veromiehen alueella tulevaisuudessa olla. Valitsemme yhteensä kolme taiteilijaa –  portfoliohakuun osallistuvien joukosta vähintään kaksi ja tämän lisäksi työryhmä varaa itselleen oikeuden valita kolmannen taiteilijan joko portfoliohakuun osallistuneiden joukosta tai suoravalintana hakijoiden ulkopuolelta.  Valituille taiteilijoille osoitetaan jokaiselle oma työtehtävä, joihin he ideoivat ratkaisua taiteen keinoin. Tehtävät voivat olla esimerkin kaltaisia ”Kuinka taide auttaa ohjaamaan kulkua lentokentältä kohti Aviapolis-keskustaa?”. Työtehtävänä ei ole annetun budjetin raameissa laadittava realistinen luonnos, vaan enemmänkin vapaammin toteutettua villiä visiointia siitä, miten taidetta voi käyttää alueen brändäämiseen ja kuinka taidetta voidaan hyödyntää alueen kehittämisessä.

Aikaa luonnosteluun on noin 3 kuukautta ja lopputulokset esitellään kevään 2022 aikana Aviapolis-keskukseen avattavassa tapahtumatila Aviapolis X:ssä. Laadittuja materiaaleja ja pilotointihankeen kokemuksia hyödynnetään saman aikaisesti laadittavassa taiteen yleissuunnitelmassa. 

Portfoliohaku on Suomen Taiteilijaseuran 23.11.2021 hyväksymä.

TAIDEKOHDE

Aviapoliksen Veromiehen alueelta määritellään kolme työtehtävää ja taidekohdetta, joihin jokaiseen nimetään oma taiteilija ratkaisemaan haastetta taiteen keinoin.  

Työn lopputuloksena toteutettavat materiaalit voivat olla esimerkiksi suunnitelmamakuvia tai pienoismalli sanallisen kuvauksen kera.  

Taiteilijoille ei määritellä tiettyä käytössä olevaa budjettia, vaan taiteilijat voivat määritellä toteutuksen kustannusarvion itse.  

PALKKIO LUONNOSTYÖSTÄ

Palkkiona luonnostyöstä maksetaan 5000 € + alv / valittu taiteilija sisältäen mahdolliset materiaalikulut. Palkkio kattaa työkorvauksen sekä työtehtävän aikana syntyvän materiaalin käyttöoikeuden. Syntyviä luonnoksia ja suunnitelmia voidaan käyttää osana alueen taiteen yleissuunnitelman laadintaa.  

AIKATAULU

Portfoliohaku alkaa 3.12.2021 ja päättyy 5.1.2022 klo 16.00 20.00 päättymisaikaa on siirretty nettisivuilla ilmenneiden ongelmien johdosta. Tämän jälkeen saapuneita portfolioita ei huomioida. Päätös valituista taiteilijoista pyritään tekemään portfoliohakuun ilmoittautuneiden joukosta tammikuun 2022 aikana. Valittuihin taiteilijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä.

Työskentelyaikaa on noin 3 kk välillä tammikuu – huhtikuu 2022. Hankkeen aloituspalaveri järjestetään Aviapoliksen alueella erikseen sovittavana ajankohtana noin tammikuun puolivälissä.

TAITEILIJAVALINTA

Aviapoliksen suuralueen taiteenhankintatyöryhmä ohjaa alueen taiteen suunnittelua ja tekee taiteilijavalinnat. Taidetyöryhmään kuuluvat Vantaan taidemuseon päällikkö Anna Hjorth-Röntynen (pj), julkisen taiteen kuraattori Anne Kaarna-Suomi, Vantaan kaupungin kulttuurijohtaja Annukka Larkio, Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja va Henry Westlin, projektisuunnittelija Seija Tulonen, aluearkkitehti Johanna Rajala, Aviapolis-hankkeen projektijohtaja Arja Lukin sekä Aviapolisin taiteen yleissuunnitelman laadinnasta vastaava Frei Zimmer oyn taidekoordinaattorit Heini Orell ja Laura Lehtinen sekä taiteilija Tuula Lehtinen.

Valintoja tehtäessä hakijoita voidaan haastatella. 

Portfolioita arvioitaessa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa määriteltyyn kohteeseen soveltuva idealuonnos.

KUKA VOI HAKEA? 

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua taiteen ammattilaiset, joiden pätevyyden osoituksena on vähintään työtehtävään soveltuva koulutus tai vaihtoehtoisesti monivuotinen, aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla. Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa tilaajalta teoksen luonnospalkkio sekä toteutuskustannukset palkkioineen sekä esittää YEL/MYEL todistus. Laskutuksen voi tehdä oman yrityksen, toiminimen tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisen laskutuspalvelun kautta. Työryhmän ollessa kyseessä, on yhden jäsenen täytettävä edellä mainitut kriteerit.

Portfoliohaun ja toimeksiannon työkieli on suomi.

PORTFOLION SISÄLTÖ:

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite. 
  • CV, max 3 sivua
  • Teoskuvia vanhoista, jo toteutuneista töistä enintään 8 kpl (kannattaa suosia mahdollisia toteutuneita julkisia teoksia, mutta muutkin teokset käyvät)
  • Tiivis teostietodokumentti, josta selviävät teosten tarkemmat tiedot kuten teoksissa käytetyt materiaalit, teoksen koko, teoksen sijainti, mahdollinen tilaaja tai omistaja, valmistumisvuosi jne. Mikäli kyseessä on ollut työ osana työryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää.
  • Lyhyt sanallinen kuvaus, miksi haluaisit mukaan pilotointihankkeeseen.  Kuvaus voi olla max 500 merkkiä.

HUOM! Luonnosehdotuksia ei tule toimittaa portfoliohakuvaiheessa. Luonnosehdotuksen sisältäneitä portfolioita ei huomioida. 

VAATIMUKSET MATERIAALILLE

Materiaali toimitetaan yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina, joka voi olla kooltaan enintään 20 megatavua.

Tiedosto tulee nimetä: Sukunimi_Etunimi.pdf 

TEKIJÄNOIKEUS

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. 

Portfolion tekijänoikeudellisesta käytöstä on sovittava aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa. 

HENKILÖTIETOJEN SUOJA 

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.

LISÄTIETOJA

Taidekoordinaattorit
Heini Orell
heini.orell@freizimmer.fi

Laura Lehtinen
laura.lehtinen@freizimmer.fi

Vantaan taidemuseo Artsi, Museon päällikkö

Anna Hjorth-Röntynen
+358 50 312 1946

Kysymykset koskien portfoliohakua on toimitettava sähköpostitse 17.12.2021 mennessä haun yhteyshenkilölle laura.lehtinen@freizimmer.fi. Kysymykset ja vastaukset julkaistaan sitä mukaa kuin niitä vastaanotetaan osoitteessa http://freizimmer.fi/avoin-portfoliohaku-vantaan-aviapolis-kysymykset-ja-vastaukset/

LOMAKE

Ilmoittautumisaika on päättynyt