Avoin taiteilijahaku ja Pekka Jylhän teoksen esittely Tuusulan Rykmentinpuistossa

4.9.2018 KLO 18, RYKMENTINPUISTON RUOKALA, RAKENNUS 48, RYKMENTINTIE,
TUUSULA

Tuusulan Rykmentinpuistolle luotiin 2017 taideohjelma, jonka mukaiseen toteutukseen haetaan nyt taiteilijoita. Ohjelmassa keskeisessä roolissa ovat julkinen tila ja kulkuväylät.

Rykmentinpuiston alueen halki kulkeva kevyenliikenteen väylä on keskeinen koko alueen läpi kulkeva elementti. Sen varrelle sijoittuva taide tulee houkuttelemaan baanamaisen väylän käyttäjiksi myös muita kuin alueen asukkaita. Tulevaisuudessa Rykmentinpuiston rakentamisen edistyessä baana tulee jatkumaan alueen läpi kohti Keravaa ja siellä sijaitsevia julkisen liikenteen yhteyksiä.

Baana jaetaan kolmeen selkeästi toisistaan eroavaan osioon, joilla kullakin on omat erityispiirteensä. Jokainen jakso saa oman taiteensa, jotka yhdessä muodostavat monipuolisen kokonaisuuden. Koko reitin taiteen toteutuksen alustava kokonaisbudjetti on noin 600 000 €.

TIEDOTUSTILAISUUS
Kaikille avoimessa tilaisuudessa kerrotaan alkavasta taiteilijahausta, sekä toteutettavista kohteista. Haussa etsitään kolmea taiteilijaa tai taiteilijaryhmää baanan teoskokonaisuuden toteutukseen. Kuraattori Anne Meskanen-Barman valitsee taiteilijoilta pyydettävän materiaalin perusteella ryhmän taiteilijoita, jotka kutsutaan syvempiin haastatteluihin. Tilaisuudessa taiteilijoilla ja yleisöllä on mahdollisuus avoimeen keskusteluun hankkeen vetäjien kanssa.

PEKKA JYLHÄ
Rykmentinpuiston alueella vuonna 2020 järjestettäville Asuntomessuille johtavan Rykmentinpuistotien sillan kupeeseen tilatun Pekka Jylhän ”Auringonsilta” -taideteoksen pienoismalli on valmistunut ja esitellään yleisölle tilaisuudessa. Taiteilija on paikalla kertomassa teoksestaan.

LISÄTIETOJA

Minna Tuominen
Puheenjohtaja
Rykmentinpuiston taiteen ohjausryhmä
+358 40 314 3459
minna.tuominen@tuusula.fi

Laura Lehtinen
Koordinaattori
Frei Zimmer Oy
+358 50 379 3555
Laura.lehtinen@freizimmer.fi