(FI) Arkisto: Январь 2021

Защищено: Ratikan tarinat

Отрывка нет, потому что запись защищена.

Read more →

ÖPPEN PORTFÖLJANSÖKAN / Vasa centralsjukhus H-nybyggnation

Vasa centralsjukhus H-nybyggnation uppförs i anslutning till Vasa centralsjukhus i Sandviken. Den nya tio våningar höga byggnaden som kommer att inhysa såväl landskapets som den privata sektorns primärvårds-, specialsjukvårds- och socialvårdstjänster ska tas i bruk år 2022.  Det konstprogram som…

Read more →

AVOIN PORTFOLIOHAKU / Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennus rakennetaan Vaasan keskussairaalan yhteyteen Hietalahteen. Uusi kymmenkerroksinen rakennus tulee yhdistämään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon maakunnallisia ja yksityisiä palveluita. Uusi rakennus otetaan käyttöön vuonna 2022.  Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennukselle laadittu taideohjelma on nyt valmis ja hyväksytty. H-uudisrakennuksen taide koostuu…

Read more →

(FI) Arkisto