Palvelumme

Taide vahvistaa rakennetun ympäristön persoonallisuutta, miellyttävyyttä ja houkuttelevuutta. Mitä olisi Helsingin päärautatieasema ilman Lyhdynkantajia, Finlandiatalon puisto ilman Urho Kekkosen muistomerkkiä tai Valtatie viisi Savossa ilman maisemagalleriaa?

Taidekoordinoinnin päätavoite on löytää kohteeseen sopiva taiteilija ja teos.

Rakennetun ympäristön taideprojekteissa on monia sudenkuoppia, joiden välttämiseksi kannattaa käyttää taidekonsulttia. Frei Zimmer varmistaa, että:

  • taiteilija on ammattilainen ja hänen tyylinsä sopii kohteeseen
  • sopimusasiat rakentajan ja taiteilijan välillä ovat kunnossa
  • aikataulut ja budjetti pitävät
  • tieto eri osapuolien välillä kulkee
  • teoksen esteettinen ja tekninen laatu ovat korkeita.

Rakennetun ympäristön taidekoordinointi palveluna

Taidekoordinointi sisältää yleensä seuraavat vaiheet:

1. Tavoitteiden ja reunaehtojen määrittely

Kun uutta tai täydennettävää kaupunginosaa lähdetään suunnittelemaan, voi tavoitteiden määrittely kestää vuosiakin. Yksittäisen rakennuksen kohdalla saatetaan selvitä yhdellä palaverilla. Joka tapauksessa taide kannattaa huomioida heti suunnittelun alkaessa, sillä näin varmistetaan paras lopputulos.

2. Taidesuunnitelman tekeminen

Reunaehtojen ja tavoitteiden pohjalta tehtävässä taideohjelmassa tai -kaavassa määritellään taiteen paikat, teemat sekä mahdollisesti värit, materiaalit ja muut sisältöön vaikuttavat tekijät. Taidesuunnitelma tehdään kiinteässä yhteisyössä kohteen suunnittelijoiden, toteuttajan ja tilaajan kanssa. Suunnitelma toimii toteutuksen selkärankana. Teoksista muodostuu toimiva kokonaisuus, joka tukee alueelle asetettuja tavoitteita.

3. Taiteilijavalinta

Oikean taiteilijavalinnan tekeminen on haastavaa. Taiteilijan on ymmärrettävä kohteen luonne ja hänen tyylinsä tulee sopia arkkitehtuuriin. Taidekoordinoija vastaa sopimusten tekemisestä, sillä rakennetun ympäristön taiteeseen liittyy useita erityiskysymyksiä kuten tekijänoikeudet, urakkarajat ja teosten ylläpito.

4. Teoksen toteutus

Taidekoordinoija ohjeistaa ja ohjaa taiteilijaa koko prosessin ajan. Harvat taiteilijat tekevät säännöllisesti suuria julkisia teoksia ja usein niissä käytetään taiteilijalle hieman tuntemattomampaa toteutustapaa. Taidekoordinoijan apu teknisissä ratkaisuissa on korvaamatonta.

5. Käyttöönottotehtävät

Teoksen valmistuttua se dokumentoidaan. Dokumentointia hyödynnetään kohteen markkinoinnissa, mahdollisissa korjauksissa ja restauroinnissa. Teoksen ylläpitoa varten taidekoordinoija tekee teoksesta yhdessä taiteilijan kanssa huolto-ohjeen. Siinä määritellään tarkasti miten teosta huolletaan ja mitä tehdään ongelmien ilmaantuessa. Huolto-ohjeeseen on tallennettu kaikki teosta koskeva olennainen tieto sen restaurointia varten. Valmistuneesta teoksesta kannattaa myös kertoa muille. Mieluusti koko maailmalle. Koordinoija voi vastata tiedotuksesta niin medialle kuin teoksen päivittäin kohtaaville ihmisille. Teoksen tarina kannattaa kertoa, sillä se kiinnostaa ihmisiä. Samalla teoksen tilannut taho saa myös positiivista julkisuutta.