UROS LIVE -areenan taiteilijahaku

Tampereen keskustaan rakentuvaan UROS LIVE -areenaan tullaan toteuttamaan sisääntuloaulojen yhteyteen videotaidetta. Aivan kaupungin ydinkeskustaan joulukuussa 2021 valmistuva elämyskeskus on harvinaisuus koko Euroopassa. Jopa 15 000 katsojapaikkaa tarjoava areena, huippuluokan hotelli, kansainvälinen kasino, laajat konferenssi- ja kokouspalvelut sekä lukuisat ravintolat nivoutuvat yhteen myös ennennäkemättömänä digitaalisena kokemuksena. Tutustu Uros Liveen täältä: https://uroslive.com

UROS LIVE -areenalle hankitaan kolme videotaideteosta esitettäväksi sisääntuloaulojen led-näytöillä. Teosten tulee olla lyhytkestoisia ja niissä ei saa olla ääntä. Teoksen tulee soveltua julkiseen esitykseen eikä se saa loukata mitään ihmisryhmiä.

Videoteosten haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää referenssejä aikaisemmista töistään. Portfolioiden perusteella valitaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen 4 taiteilijaa tai työryhmää. Rinnakkaiseen luonnostilaukseen kutsutaan myös suoravalintana 2 taiteilijaa tai työryhmää valintaryhmän toimesta. Kaikille kuudelle taiteilijalle/taiteilijaryhmälle esitetään samat tiedot teoksen tavoitteiden, reunaehtojen, toiveiden ja palkkion osalta. Tavoitteena on ideakonsepti toteutettavasta videoteoksesta. Taiteilijoiden luonnostyötä voidaan ohjata luonnostyön aikana. Kaikille rinnakkaiseen luonnostilaukseen valituille taiteilijoille maksetaan yhtäläinen luonnospalkkio ja luonnosten perustella tehdään päätös toteutusvaiheeseen siirtymisestä. Tavoitteena on tehdä tilaus kolmen videoteoksen hankinnasta, joiden esitystä voidaan vuorotella UROS LIVE  -areenan määritellyillä näytöillä. 

Sekä portfoliohaku että rinnakkainen luonnostilaus toteutetaan noudattaen Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta. 

BUDJETTI JA PALKKIO LUONNOSTYÖSTÄ

Rinnakkaiseen luonnostilauksen valituille taiteilijoille maksetaan luonnospalkkiona ideakonseptin laatimisesta 2000 € + alv / taiteilija.

Toteutusvaiheeseen valituille taiteilijoille maksetaan videoteoksista palkkiona 12 000 € + alv / teos sisältäen luonnospalkkion. Palkkiota vastaan taiteilija luovuttaa UROS LIVE -areenalle oikeuden käyttää videoteosta tiloissaan määrittelemättömän ajan. Videoteosta tai sen käyttöoikeutta ei saa luovuttaa muille toimijoille ilman erillistä sopimusta. 

Vaadittava laitteisto tai muut mahdolliset teoksen esittämisen tekniikkaan liittyvät kulut eivät sisälly palkkioon. Valittujen taiteilijoiden kanssa tehdään erikseen kirjalliset luonnos- ja toteutussopimukset.

AIKATAULU

Portfoliohaku alkaa 19.5.2021 ja päättyy 9.6.2021 klo 16.00Tämän jälkeen saapuneita portfolioita ei huomioida. 

Taiteilijavalinnat tehdään 16.6. mennessä ja valittuihin taiteilijoihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Aloituspalaveri tullaan järjestämään etänä viikolla 25 (kesto 2 h / ma 21.6. – ke 23.6. välillä). Rinnakkaisen luonnostilauksen luonnostyöhön on varattu aikaa kesäkuu – 27.8.2021 ja teoksen toteutukseen on arvioitu alkavan heti syyskuun alussa.  Videoteosten tulee olla valmiina marraskuun loppuun mennessä. UROS LIVE -areena aukeaa yleisölle joulukuussa -21. 

TAITEILIJAVALINTA

Päätöksen taiteilijavalinnasta tekee valintaryhmä, johon kuuluvat tuotantopäällikkö Alex Regan UROS LIVE -areenasta, amanuenssi Janne Kauppinen Tampereen taidemuseosta, tuottaja Ilona Kyykoski Tampereen kulttuuripääkaupunkihankkeesta, Suomen Taiteilijaseuran nimittämät taiteilijajäsenet Tatu Tuominen ja Teemu Lehmusruusu sekä taidekoordinaattori Heini Orell hanketta koordinoivasta Frei Zimmer oy:sta.  

Portfolioita arvioitaessa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa määriteltyyn kohteeseen soveltuva teos. 

KUKA VOI HAKEA? 

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua taiteen ammattilaiset, joiden pätevyyden osoituksena on vähintään työtehtävään soveltuva koulutus tai vaihtoehtoisesti monivuotinen, aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla. Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa tilaajalta teoksen luonnos- ja toteutuspalkkio sekä esittää YEL/ MYEL todistus. Laskutuksen voi tehdä oman yrityksen toiminimen tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisen laskutuspalvelun kautta. Työryhmän ollessa kyseessä, on yhden jäsenen täytettävä edellä mainitut kriteerit.

PORTFOLION SISÄLTÖ:

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite. 
  • CV, enintään 3 sivua
  • Lyhyt sanallinen kuvaus, miksi haluaisit toteuttaa teoksen.  Kuvaus voi olla enintään 500 merkkiä.
  •  3 – 5 työtehtävän kannalta relevanttia teosreferenssiä sekä tekstimuotoiset kuvaukset referenssiteoksista tai teoskokonaisuuksista sisältäen tiedon mahdollisista tilaajasta. Mikäli kyseessä on ollut työ osana työryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää. Linkit esiteltäviin referensseihin toimitetaan osana tätä tekstitiedostoa. Referenssit voidaan ladata kotisivuille, YouTubeen, Vimeoon tai vastaaviin alustoihin. 

Huom1! Videotiedostoja ei voi ladata hakulomakkeeseen. 
Huom2! Varmista, että lataamasi tiedosto on valintaraadin katseltavissa ilman käyttörajoituksia linkin kautta.

Kaikki pyydetty materiaali toimitetaan yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina.

Luonnosehdotuksia ei tule toimittaa portfoliohakuvaiheessa. Luonnosehdotuksen sisältäneitä portfolioita ei huomioida. 

VAATIMUKSET MATERIAALILLE

Materiaali toimitetaan yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina, joka voi olla kooltaan enintään 20 megatavua.

Tiedosto tulee nimetä: Sukunimi_Etunimi.pdf 

TEKIJÄNOIKEUS

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. 

Portfolion tekijänoikeudellisesta käytöstä on sovittava aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa. 

HENKILÖTIETOJEN SUOJA 

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.

Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

LISÄTIETOJA

Taidekoordinaattori
Heini Orell
heini.orell@freizimmer.fi
Frei Zimmer Oy

Kysymykset koskien portfoliohakua on toimitettava sähköpostitse 1.6.2021 mennessä haun yhteyshenkilölle heini.orell@freizimmer.fi. Vastaukset koostetaan yhteen ja julkaistaan tällä (linkki) sitä mukaan, kun kysymyksiä esitetään.