Vaasan keskussairaalan portfoliohaun kysymykset / Vasa central sjukhusets Portfolio ansökans frågor

KYSYMYKSET 11.2. MENNESSÄ / FRÅGOR INNAN 11.2.

Kysymys liittyen avoimeen portfoliohakuun: pyydetään teoskuvia vanhoista jo toteutuneista töistä max 8 kpl ja tiivis tietodokumentti. Tarkoittaako tämä vain julkisia teoksia vai teoksia ylipäätään joilla voi näyttää kelpoisuuden taiteilijana kohteeseen?

VASTAUS:

Teosten ei tarvitse olla julkisia teoksia eli toteutuneet työt voivat olla muitakin. 

En fråga relaterad till den öppna portföljsökningen:  Man frågar efter bilder på tidigare redan färdigställda verk – högst 8 stycken och ett koncist dokument med uppgifter över verken. 

Betyder detta bara offentliga verk eller i allmänhet verk som kan visa konstnärens lämplighet till uppdraget?

SVAR:

Det behöver inte vara offentliga verk, dvs de presenterade verk kan också vara av annat slags.

———————————

Kävin juuri läpi Vaasan keskussairaalan portfoliohakua kahden hengen työryhmäämme ajatellen. Huomasin että osa kohteista oli enemmän yksilöhakuja, kuten esim. kasvitaulutyyppiset ovet. Miten tässä pitäisi toimia? Oviin hakisin aivan erilaisella, niihin painottuvalla portfoliolla kuin ryhmänä tehtävilliin kohteisiin. Onko ok hakea sekä yksilönä että ryhmänä eri kohteisiin talossa?

Vastaus: 

Voit hakea hakuun sekä yksin että osana työryhmää. Tehkää sitten vain kaksi erillistä hakemusta ja kirjatkaa mihin kohteeseen kummassakin tapauksessa olette hakemassa.

Jag har just gått igenom Vasa centralsjukhus portföljsökningen med tanke på vårt team på två personer. Jag märkte att det bland uppdragen var några som var mer riktade för enskilda individer, till exempel den för dörrar med tryckta bilder.Hur borde vi göra det här? Jag skulle söka uppdragen för dörrar med en helt annorlunda portfölj än för gruppuppgifter.Är det ok att ansöka både som individ och som grupp för olika uppdragen i huset?

Svar:

Du kan ansöka både individuellt och som en del av en arbetsgrupp. Gör bara två separata ansökningar och skriv upp var du ansöker i båda fallen.

—————————

Innoissani ryhdyin rakentamaan portfoliota, kunnes huomasin kuvamäärärajoitteen. Olemme kaksihenkinen työryhmä.

Onko niin, että kaikkiaan työryhmänkin portfolio saa sisältää max. 8 kuvaa, vai kahdeksasta teoksesta saa laittaa kuvia, vai saako työryhmämme kumpikin jäsen laittaa 8 kuvaa?

Vastaus:

Linjaus on että yhden portfolion/hakemuksen yhteydessä saa esitellä 8 eri teosta. Jos haluat esitellä samaa teosta useammin kuvin, tämä on ok. 

Jag började ivrigt bygga en portfölj tills jag märkte att antalet bilder var begränsad. Vi är ett team på två personer. 

Är det så att arbetsgruppens portfölj kan innehålla som helhet max. 8 bilder, eller kan vi lägga bilder på åtta verk, eller kan varje medlem i vår arbetsgrupp lägga upp 8 bilder?

Svar:

Policyn är att åtta olika verk kan presenteras i en portfölj / applikation. Om du vill presentera samma arbete med flera bilder, är det ok.

—————-

KYSYMYKSET 18.2. ->

Tiedustelen onko valintatyöryhmässä mukana Frei Zimmer Oy:n puolesta taiteilijaa ja jos näin on, niin kuka henkilö on. Koostuuko valintatyöryhmä ainoastaan paikallisista jäsenistä?

Vastaus:

Frei Zimmer oy:n työryhmä koostuu kahdesta taidekoordinattorista (Heini Orell ja Laura Lehtinen) sekä kuvataiteilija Tuula Lehtisestä, joka on myös yrityksemme toimitusjohtaja. Minä olen tässä hankkeessa vastuullinen taidekoordinaattori ja edustan yritystämme kokouksissa, mutta taiteellisia päätöksiä ja ehdotuksia taiteilijavalinnoista teemme koko työryhmämme voimin. Yrityksemme toimipiste on Tampereella eli emme ole paikallisia.

Muut valintaryhmän jäsenet paitsi arkkitehti Elina Salakari Arkkitehdit Kontukoskelta ovat paikallisia.

Min fråga gäller om det finns i urvalsarbetsgruppen någon konstnär som Frei Zimmer Oy har utsätt och i så fall vem är den personen. Består urvalspanelen endast av lokala medlemmar?

Svar:

Frei Zimmer Oy:s arbetsgrupp består av två konstkoordinatorer (Heini Orell och Laura Lehtinen) och bildkonstnären Tuula Lehtinen, som också är VD för vårt företag. Jag är ansvarig för detta projekt och representerar vårt företag vid mötena, men konstnärliga beslut och förslag om konstnärsval gör vi i vårt team. Vårt företag är baserat i Tammerfors, vilket innebär att vi inte är lokala.

Andra medlemmar i urvalsteamet utom arkitekt Elina Salakari från Kontukoski Arkkitehdit är lokala.

—————-

Tiedustelen voiko hakemuksen ja ansioluettelon lähettää vanhanaikaisesti paperisia?

Äitini, Suomen Taiteilijaseuran jäsen haluaisi kovasti osallistua hakuun, mutta hakemuksen teko sähköisesti on lähes mahdotonta tällä hetkellä.

Tiedustelen voiko hakemuksen tehdä sähköisesti mutta lähettää ansioluettelon vanhanaikaisesti paperisia?

Vastaus:

On tärkeää, että hakemus on tehty sähköisesti ja ajallaan. CV:n voi tarvittaessa toimittaa paperisena, jos sen sähköinen toimittaminen on jostain syystä hankalaa. Tällöin asiasta tulee mainita hakemuksen yhteydessä.   

Jag undrar om ansökan och CV kan skickas på gammaldags sät på papper?

Min mamma, en medlem i Konstnärsgillet iFinlands , skulle gärna vilja delta i ansökningsprocessen, men för tillfället är det nästan omöjligt att göra en ansökan elektroniskt.

Jag frågar om ansökan kan göras elektroniskt menom  CVet kan skickas på ett gammaldagst sätt på papper?

Svar:

Det är viktigt att ansökan görs elektroniskt och i tid. Vid behov kan CV: n skickas på papper om det av någon anledning är svårt att skicka in det elektroniskt. I detta fall måste ärendet nämnas i samband med ansökan.

————-

I am interested in submitting my portfolio for review for the commissioned artworks for Vaasa Hospital. Is the information also available in another language than finnish?

Google translate has its limitations.

One thing amongst others that Google translate couldn’t really clarify is:

Listaus niistä valitsemistasi avoinna olevista taidekohteista/taidekohteesta, joista olet kiinnostunut

Is this a list of public artworks in general by other artists that interest me?

Does the portfolio need to be anonymous?

With all the information separately?

Vastaus: 

The material is also available in swedish:

http://freizimmer.fi/oppen-portfoljansokan-vasa-centralsjukhus-h-nybyggnation/

Unfortunately we are not able to translate the whole text in english but we can answer your questions. 

Listaus niistä valitsemistasi avoinna olevista taidekohteista/taidekohteesta, joista olet kiinnostunut

List of all those open art projects in Vaasa hospital that you are interested in applying for   

Does the portfolio need to be anonymous?

No, portfolios don´t need to be anonymous 

Of course we are happy if you apply but I need to say, that unfortunately all contracts and other materials are in Finnish (or Swedish because Vaasa is bilingual city).

—————-

Millaisia puhdistusvaatimuksia taiteelle asetetaan erityisesti kohdassa

3. Odotus- ja tutkimushuoneisiin sijoittuvat teokset (4 – 6 erillistä teosta)

Voiko tekstiilitaide tulla hankinnassa kysymykseen?

Vastaus:

Tekstiilitaide on sairaalan tiloissa haastavaa puhdistusongelmien lisäksi siksi, että teokset saattavat kerätä pölyä ja aiheuttaa sen kautta esim. astmaatikoille oireita. 

Jos taidetta pääsee koskettelemaan, sen on siedettävä vähintään säännöllinen pyyhintä peruspuhdistusaineilla. Jos teosta ei pääse koskettamaan, vaatimuksena on ajoittainen pölyjen pyyhintä. 

Vilken typ av rengöringskrav ställs för konst, särskilt i 3. Konst i vänt- och undersökningsrum (4–6 separata konstverk)

Är textilkonst en möjlighet i inköp?

Svar:

Förutom rengöringsproblem är textilkonst utmanande i sjukhuslokaler eftersom arbeten kan samla damm och därmed orsaka symptom för exempelvis astmatiker.

Om konsten kan beröras måste den tåla åtminstone regelbunden torkning med grundläggande rengöringsmedel. Om arbetet inte kan beröras krävs intermittent dammning.

—————————

Kysymysaika on päättynyt