Verkhelheten på Åstranden i Borgå, SVAR / Porvoon jokirannan teoskokonaisuus VASTAUKSET