Aviapoliksen taiteen yleissuunnitelma on valmistunut

Aviapoliksen suuralueelle laadittu taiteen yleissuunnitelma valmistui elokuussa 2022. Yleissuunnitelma luo suuntaviivat kehittyvän alueen tulevalle julkiselle taiteelle.

Vantaan Aviapolis kehittyy tulevina vuosina logistiikkapainotteisesta alueesta viihtyisäksi, vehreäksi, käveltäväksi ja pyöräiltäväksi keskukseksi. Visiona on kansainvälinen asuin- ja työpaikkakaupunginosa, jossa taide on läsnä. Frei Zimmer Oy on laatinut Aviapoliksen taiteen yleissuunnitelman tukemaan tätä visiota.

Taiteen yleissuunnitelman tavoitteena on jäsentää kasvavan ja kansainvälistyvän Aviapoliksen kehitystä. Suunnitelmalla pyritään luomaan kaupunkitilaa, joissa taide ja kulttuuri puhuttelevat sekä vierailijoita että asukkaita. Taiteella halutaan tukea Aviapoliksen eri alueiden imagoiden kehittymistä, kaupunkilaisten osallistamista ja yhteisöllisyyden muodostumista.

Taidesuunnitelmassa on määritelty Aviapoliksen taiteen kolme tavoitetasoa sekä taiteen painopisteet. Tavoitetasoille sisältyy kansainvälisiä maamerkkimäisiä WAU-teoksia, laadukasta kansallisen tason taidetta sekä osallistamisen kautta tuotettuja teoksia. Taiteen painopisteissä puolestaan korostuvat muun muassa ympäristön elävöittäminen, kulkujen ohjaaminen sekä Aviapoliksen alueiden erityispiirteiden korostaminen.

Osana taidesuunnitelmaa toteutettiin Taidepilotti-hanke, jossa neljä portfoliohaulla valittua taiteilijaa visioivat alueen tulevaa taidetta. Valitut taiteilijat olivat Jasmin Anoschkin, Tapio Haapala, Anssi Kasitonni ja Timo Wright. Taidepilotissa taiteilijat saivat mahdollisuuden ideoida vapaasti vailla konkretian ja budjetin asettamia rajoitteita. Valittuihin taiteilijoihin voit tutustua tarkemmin tästä.

Taiteen yleissuunnitelma on toteutettu yhteistyössä Vantaan kaupungin monialaisen ja poikkihallinnollisen ohjausryhmän kanssa. Hanketta on koordinoinut Vantaan taidemuseo Artsi ja sen toteutuksessa osallistettiin verkkokyselyn avulla myös vantaalaisia. Työskentely suunnitelman parissa aloitettiin kesällä 2021.