Taiteilijahaku käynnistyy Vantaan Aviapoliksen suuralueelle

Haun avulla etsitään innovatiivia taiteilijoita visioimaan tulevaisuuden taidetta

Vantaan Aviapoliksen suuralueelle Veromieheen laaditaan taiteen yleissuunnitelma, joka tulee määrittelemään alueen taiteen suuntalinjoja. Aviapolis-alueen taiteen yleissuunnitelma on uusi, Vantaan taidemuseo Artsin ohjaama julkisen taiteen toteuttamiseksi aloitettu poikkihallinnollinen hanke. Hankkeen tavoitteena on jäsentää kehittyvää Aviapolista taiteen keinoin sekä luoda kaupunkikeskusta, jossa taide ja kulttuuri puhuttelevat eri kulttuureista tulevia toimijoita. 

Alueen pilottihankkeeseen etsitään kolmea ennakkoluulotonta taiteilijaa visioimaan sitä, mitä taide voisi Veromiehen alueella tulevaisuudessa olla.  Valituille taiteilijoille osoitetaan jokaiselle oma työtehtävä, jonka kautta he ideoivat ratkaisua taiteen keinoin. Tehtävät voivat olla esimerkiksi ”Kuinka taide auttaa ohjaamaan kulkua lentokentältä kohti Aviapolis-keskustaa?”. Työtehtävänä ei ole annetun budjetin raameissa laadittava realistinen luonnos, vaan enemmänkin vapaammin toteutettua villiä visiointia siitä, miten taidetta voi käyttää alueen brändäämiseen ja kuinka taidetta voidaan hyödyntää alueen kehittämisessä.

Aikaa luonnosteluun on noin 3 kuukautta ja lopputulokset esitellään kevään 2022 aikana Aviapolis-keskukseen avattavassa tapahtumatila Aviapolis X:ssä. Laadittuja materiaaleja ja pilotointihankkeen kokemuksia hyödynnetään samanaikaisesti laadittavassa taiteen yleissuunnitelmassa. Taiteen yleissuunnitelman laadinnasta ja pilotointihankkeen koordinoinnista vastaa tamperelainen taidekoordinointiin erikoistunut Frei Zimmer Oy. 

Taiteilijoiden portfoliohaku alkaa 3.12.2021 ja päättyy 5.1.2022 klo 16.00Tämän jälkeen saapuneita portfolioita ei huomioida. Päätös valituista taiteilijoista pyritään tekemään portfoliohakuun ilmoittautuneiden joukosta tammikuun aikana.

Lisätietoja:

Anna Hjorth-Röntynen, Museon päällikkö, Vantaan taidemuseo Artsi, +358 50 312 1946                               

Arja Lukin, Aviapoliksen projektijohtaja, Vantaan kaupunki, + 358 43 825 3621

Heini Orell, Taidekoordinaattori, Frei Zimmer Oy, +358 44 971 5158