Ainolan aluekeskuksen taideohjelma

Ainolan aluekeskuksen taideohjelman tavoitteena on tuoda taide saavutettavasti kaupunkilaisten arkeen, luoda alueelle johdonmukaiset julkisen taiteen prosessit; ohjeistaa niin kestävään rahoitusrakenteeseen, päätöksentekoon kuin myös taiteen hankintatapoihin liittyvissä toimintaperiaatteissa.

Taideohjelma toisaalta tunnistaa alueen potentiaaliset taiteen paikat, toisaalta luo edellytyksiä alueen asukkaiden ja taiteen väliselle vuorovaikutukselle.

Taideohjelmalla varmistetaan Järvenpään seudun ja Tuusulanjärven alueen ainutlaatuisen kulttuurihistorian esiin nostaminen arvokkaasti ja esteettisesti korkealaatuisesti toteutetulla julkisella taiteella. Musiikki kokonaisuudesta välittyvänä kantavana teemana yhdistää kulttuuriperinnön ja nykytaiteen. Taide ja kulttuuri heijastavat ylisukupolvisesti suomalaisen taiteen kultakauden perintöä.

Ainolan aluekeskuksen taideohjelma

Aluekehityshankkeet, Referenssit
Asiakas: Järvenpään kaupunki
Valmistumisvuosi: 2021