Tuotantopalvelut

Tuottaminen on ideoiden mahdollistamista ja toteuttamista. Tuottaja hankkii rahoituksen, vastaa hallinnosta, taloudesta sekä viestinnästä projektin eri osapuolien välillä, hoitaa verkostoja ja ratkaisee esille nousevia ongelmia. Tuottaja varmistaa, että luvat ovat kunnossa ja sopimukset allekirjoitettu.

Frei Zimmerin tuotantopalvelussa yhdistyy kahden tuottajan sekä kuvataiteilijan ja arkkitehdin laaja osaaminen. Neljän hengen tuotantotiimimme käyttää tarvittaessa ulkopuolisia osaajia esimerkiksi valosuunnittelussa tai nettisivujen toteutuksessa.

Tuotanto-osaamisemme sopii rakennetun ympäristön projektien lisäksi erinomaisesti tapahtumien, näyttelyiden, seminaarien, taidekilpailujen, ekskursioiden, esitysten ja erilaisten hankkeiden toteuttamiseen.

Vaikkei sinulla olisi muuta kuin idea, niin kannattaa olla yhteydessä! Pohditaan yhdessä, miten se saadaan toteutettua.