Taidekoordinointi
Suunnitteluvaihe
Toteutuspalvelut
Tuotantopalvelut
Previous
Next

Palvelut

Taide vahvistaa rakennetun ympäristön persoonallisuutta, miellyttävyyttä ja houkuttelevuutta. Mitä olisi Helsingin päärautatieasema ilman Lyhdynkantajia, Finlandiatalon puisto ilman Urho Kekkosen muistomerkkiä tai Valtatie viisi Savossa ilman maisemagalleriaa?

 

Suunnitteluvaihe

Oli kohde pieni taikka suuri, on huolellinen suunnittelu tarpeen.

Jotta kokonaisuus vastaa tilaajan tarpeita ja on yhteensopiva muun toteutuksen kanssa, varmistamme että:

  • taide tukee temaattisesti alueen muun suunnittelun tavoitteita
  • toteutus on mahdollinen samassa aikataulussa muun suunnittelun kanssa
  • suunnitelma on realistinen suhteessa mahdolliseen rahoitukseen
  • toteutusprosessi on yhteensopiva muun rakentamisen ja tilaajan toimintatapojen kanssa

Suunnittelun lähtökohdat selvitetään huolellisesti ja kaikkia sidosryhmiä kuullen. Tavoitteiden ja reunaehtojen selvitettely perusteellisesti varmistaa sujuvan suunnittelutyön ja lopputuloksen, joka vastaa tavoitteita ja on kaikkien osapuolien hyväksymä.

Suunnittelussa edetään vaiheittain tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Suunnitelmaa käydään läpi luonnosvaiheessa ja muokkauksia tehdään joustavasti. Kriittisten asioiden hyväksyntä varmistetaan jo suunnitteluvaiheessa mikäli se vain on mahdollista.

Osallistamisen laajuus ja tavat suunnitellaan suunniteltavan kohteen ja osallistamisen tavoitteiden mukaisesti. Osallistettavia tahoja voivat olla esimerkiksi, päättäjät, alueen asukkaat ja työntekijät, tilojen käyttäjät, alueella vaikuttavat yhdistykset, seurat ja harrastajat.

Kun suunnitelma on valmis, se hyväksytetään tilaajalla luovutuksen yhteydessä. Hyväksyntäprosessi voi sisältää toimijasta riippuen käsittelyn myös päättävissä elimissä jollaisia voivat ollaesimerkiksi yhtiön hallitus, lautakunnat, valtuustot ja kuntien hallitukset. Laadimme lopputuloksista tarvittaessa esittelymateriaalit ja kerromme työstä niin paikanpäällä kuin sähköisesti.

Taiteen toteutuksen koordinointi

Taidekoordinoinnin päätavoite on löytää kohteeseen sopivat taiteilijat ja teokset, sekä varmistaa toteutustyön sujuminen suunnitelmien mukaisesti.

Rakennetun ympäristön taideprojekteissa on monia sudenkuoppia, joiden välttämiseksi kannattaa käyttää taidekonsulttia. Frei Zimmer varmistaa, että:

  • taiteilijat ovat ammattilaisia ja kohteeseen sopivia tyyliltään
  • sopimusasiat tilaajan ja taiteilijoiden välillä ovat kunnossa
  • aikataulut ja budjetti pitävät
  • tieto eri osapuolien välillä kulkee
  • teosten esteettinen ja tekninen laatu ovat korkeita.

Kun uutta tai täydennettävää kaupunginosaan lähdetään toteuttamaan taidetta, on huolellinen suunnittelu suositeltavaa tehdä erillisenä projektina. Yksittäisen rakennuksen kohdalla saatetaan selvitä yhdellä palaverilla. Joka tapauksessa taide kannattaa huomioida heti suunnittelun alkaessa, sillä näin varmistetaan paras lopputulos.

Oikean taiteilijavalinnan tekeminen on haastavaa. Taiteilijan on ymmärrettävä kohteen luonne ja hänen tyylinsä tulee sopia arkkitehtuuriin. Taidekoordinaattori vastaa sopimusten tekemisestä, sillä rakennetun ympäristön taiteeseen liittyy useita erityiskysymyksiä kuten tekijänoikeudet, urakkarajat ja teosten ylläpito.

Taidekoordinoija ohjeistaa ja ohjaa taiteilijaa koko prosessin ajan. Harvat taiteilijat tekevät säännöllisesti suuria julkisia teoksia ja usein niissä käytetään taiteilijalle hieman tuntemattomampaa toteutustapaa. Taidekoordinoijan apu teknisissä ratkaisuissa on korvaamatonta.

Teoksen valmistuttua se dokumentoidaan. Dokumentointia hyödynnetään kohteen markkinoinnissa, mahdollisissa korjauksissa ja restauroinnissa. Teoksen ylläpitoa varten taidekoordinoija tekee teoksesta yhdessä taiteilijan kanssa huolto-ohjeen. Siinä määritellään tarkasti miten teosta huolletaan ja mitä tehdään ongelmien ilmaantuessa. Huolto-ohjeeseen on tallennettu kaikki teosta koskeva olennainen tieto sen restaurointia varten. Valmistuneesta teoksesta kannattaa myös kertoa muille. Mieluusti koko maailmalle. Koordinoija voi vastata tiedotuksesta niin medialle kuin teoksen päivittäin kohtaaville ihmisille. Teoksen tarina kannattaa kertoa, sillä se kiinnostaa ihmisiä. Samalla teoksen tilannut taho saa myös positiivista julkisuutta.

Toteutuspalvelut

Julkisen taiteen toteuttaminen vaatii erityistä huomiota rakenteiden, materiaalivalintojen ja tekniikoiden kestävyyden suhteen. Meiltä löytyy kokemusta ja asiantuntemusta laajasta valikoimasta erilaisia tekniikoita ja voimme olla avuksi niin yhteistyökumppaneiden löytämisessä kuin koko toteutuksen järjestämisessä. Olemme toteuttaneet taidetta betonista teräkseen ja lasiin ja kauttamme saat taatusti laadukkaat toteutkset oli tarpeesi millainen hyvänsä.

Laajasta verkostostamme löytyy osaajia sähkö-, valaistus- ja rakennesuunnitteluun. Yhteistyökumppaneinamme ovat taatut laadun tekijät teräkselle, lasipainatukselle, laser- ja vesileikkaukselle, puusepäntyölle, digiprintille…. ja etsimme oikean tekijän, jos listoilta ei vielä löydy.

Toteutamme tinkimättömällä laadulla digiaineiston vaatimusten mukaisesti tarvittiin sitä sitten painoon tai cadiin, betonin muotoilun, vaativat maalaustyöt ja mosaiikit.

Voit kertoa meille tavoitteesi taiteen suhteen ja me huolehdimme lopusta. Etsimme oikean taiteilijan, teemme kaikki käytännön järjestelyt ja lopputuloksena saat upean valmiin teoksen huolto-ohjeineen toiveidesi mukaisesti.

Tutustu referensseihin