Infrahankkeet

Teiden, ratojen ja muiden liikenneväylien estetiikkaan on kiinnitetty yhä enemmän huomiota viime vuosikymmeninä. Uudet liikenneväylät ovat isoja hankkeita, jotka muuttavat ja pirstovat alueita. Toisaalta ne ovat tärkeitä yhdistäviä tekijöitä eri alueiden välillä.

Tie-estetiikalla voidaan parantaa väylien turvallisuutta, käyttömukavuutta ja orientaatiota. Tieympäristöä havainnoidaan pääsääntöisesti näköaistin avulla. Sen vuoksi on tärkeää, että tien käyttäjät tietävät minkä kaupungin ohi he ovat menossa ja mitä palveluita siellä on tarjolla.

Valtatiet eivät kulje enää kaupunkien keskustojen kautta, joten tieto palveluista ja kaupungin tunnelmasta ei välity suoraan tien käyttäjille. Tie-estetiikan ja taiteen avulla pystytään kertomaan moottoritien käyttäjälle hienovaraisesti ja omalaatuisesti millaista kaupunkia hän on ohittamassa.

Rautatieasemilla, lentokentillä ja pyöräteillä taide on vetovoimatekijä. Se voi myös selkeyttää niillä liikkumista ja suunnistamista.