Avoin haku julkisen taiteen tekijäksi Kuopion Savilahden alueelle

Savilahden alueelle on valmistunut vuonna 2019 alueen valaistus-, muotoilu-, kulttuuri- ja taideohjelma Valon kaava, joka ohjaa alueen taiteen ja valaistusratkaisujen toteutusta. Voit tutustua Valon kaavaan täältä: www.savilahti.com/valon-kaava/

Ensimmäiset Valon kaavan mukaiset taide- ja erikoisvalaistushankkeet ovat jo käynnistyneet, mutta useita uusia hankkeita käynnistyy vuosittain.  Nyt haemme avoimen haun kautta erityisesti paikallisia Pohjois-Savon alueella asuvia tai työskenteleviä tulevaisuuden taideteosten toteuttajia Savilahden alueelle. Tulevien vuosien taidekohteita voivat olla ovat esim. muraalit, veistokset, julkisivuun sijoittuvat ja rakennuksen pintaan integroituvat teokset tai vaikkapa valoa hyödyntävät teokset. 

Avoimessa haussa ei kuitenkaan tarvitse määritellä mihin kohteeseen hakee – haun tavoitteena on, että Valon kaavaa koordinoiva taho saa tietoa alueella toimivista taiteilijoista ja heidän kiinnostuksestaan toteuttaa teoksia Savilahteen.  

TAIDEKOHTEET

Savilahden alueeseen ja sen suunnitelmiin voit tutustua täältä: www.savilahti.com

AIKATAULU

Avoimen haku alkaa 27.4.2022 ja päättyy 31.5.2022 klo 16.00Tulevaisuudessa avaamme uusia hakuja taidehankkeiden täsmentyessä ja varmistuessa.

TAITEILIJAVALINTA

Savilahden alueella taiteilijavalintoja tekee Valon kaavan ohjausryhmä, johon kuuluvat Kuopion kaupungilta Annika Korhonen / kaavoitusarkkitehti (pj), Liisa Kaksonen / kaupunginarkkitehti, Eija Hartikainen / rakentamiskoordinaattori, Petri Pucilowski / infrarakennuttaminen, Jukka Eskelinen / suunnitteluinsinööri, Masa. O. Wacklin / apulaiskunnossapitopäällikkö sekä Matias Enäsuo / rakennuttaja. Kuopion taidemuseota edustavat Anna Vilkuna / taidemuseonjohtaja sekä Maarit Hakkarainen / intendentti. Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat Valon kaavan koordinaattorit Heini Orell ja Mia Sotkasiira / Frei Zimmer Oy sekä Annukka Larsen / WSP Finland Oy.  

Valintoja tehtäessä hakijoita voidaan haastatella. 

Portfolioita arvioitaessa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus, referenssit, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa määriteltyyn kohteeseen soveltuva teos. 

KUKA VOI HAKEA? 

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua Pohjois-Savon alueella asuvat tai työskentelevät taiteen ammattilaiset, joiden pätevyyden osoituksena on vähintään työtehtävään soveltuva koulutus tai vaihtoehtoisesti monivuotinen, aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla. 

Lisäksi vaaditaan, että taiteilijalla on mahdollisuus laskuttaa tilaajalta teoksen luonnospalkkio sekä toteutuskustannukset palkkioineen sekä esittää YEL/MYEL todistus. Laskutuksen voi tehdä oman yrityksen, toiminimen tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisen laskutuspalvelun kautta. Työryhmän ollessa kyseessä, on yhden jäsenen täytettävä edellä mainitut kriteerit.

PORTFOLION SISÄLTÖ:

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • Taiteilijan yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen www-sivun osoite. 
  • CV, max 3 sivua
  • Teoskuvia vanhoista, jo toteutuneista töistä enintään 8 kpl. Kannattaa suosia mahdollisia toteutuneita julkisia teoksia, jos on niitä toteuttanut, mutta muutkin teokset käyvät.
  • Tiivis teostietodokumentti, josta selviävät teosten tarkemmat tiedot kuten teoksissa käytetyt materiaalit, teoksen koko, teoksen sijainti, mahdollinen tilaaja tai omistaja, valmistumisvuosi jne. Mikäli kyseessä on ollut työ osana työryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää.
  •  Vapaaehtoisesti lyhyt sanallinen kuvaus siitä, minkälaista taidetta haluaisit erityisesti Savilahden alueelle toteuttaa

HUOM! Luonnosehdotuksia ei tule toimittaa portfoliohakuvaiheessa. Luonnosehdotuksen sisältäneitä portfolioita ei huomioida. 

VAATIMUKSET MATERIAALILLE

Materiaali toimitetaan yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna pakettina, joka voi olla kooltaan enintään 20 megatavua.

Tiedosto tulee nimetä: Sukunimi_Etunimi.pdf 

TEKIJÄNOIKEUS

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Taiteilijahaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää hakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. 

Portfolion tekijänoikeudellisesta käytöstä on sovittava aina erikseen tekijää edustavan Kuvasto ry:n tai tekijän kanssa. 

HENKILÖTIETOJEN SUOJA 

Taiteilijahaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään hakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta.

LISÄTIETOJA

Taidekoordinaattori 
Mia Sotkasiira
mia.sotkasiira@freizimmer.fi
Frei Zimmer Oy

Kysymykset koskien avointa taiteilijahakua on toimitettava sähköpostitse 16.5.2022 mennessä haun yhteyshenkilölle mia.sotkasiira@freizimmer.fi. Vastaukset koostetaan yhteen ja julkaistaan osoitteessa www.freizimmer.fi

Savilahti avoin haku
Click or drag a file to this area to upload.
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp