AVOIN PORTFOLIOHAKU / Porvoon Tehtaanpuiston puutalot 

Porvoon Länsirannan alueelle rakentuu uusi Tehtaanpuiston puutalot -niminen kortteli, joka sijoittuu Länsirannan eteläosaan Taidetehtaankadun ja Kultalistankadun risteyksen luoteispuolelle. Tehtaanpuiston puutalot -kortteli on ARA-rakentamisen kohde. Korttelin rakentaminen on jaettu kahteen vaiheeseen ja keväällä 2024 käynnistyy sen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt. Tämän portfoliohaun tarkoituksena on löytää korttelikokonaisuuteen yksi sopiva taiteilija. Portfoliohaun järjestää Porvoon kaupunki ja taidekoordinaattorina toimiva Frei Zimmer Oy.

Tehtaanpuiston puutalot -korttelin taidekohteeksi on valittu kiinteistön kivijalassa kiertävä arkadikäytävä, jonka takaseinää on mahdollista valaista ja siten nostaa voimakkaammin esille. Taide voi levitä osin myös arkadin pilareihin sekä mielellään pohjoispuolen Kampuspolun kevyenliikenteen väylää reunustavaan seinään. 

Ensimmäisen vaiheen rakentamisen yhteydessä toteutuu arkadikäytävä Taidetehtaankadun puolella ja osin Kultalistankadulla sekä pohjoispuolen Kampuspolkua rajaava seinämä. Rakentamisen toisessa vaiheessa toteutuu loput Kultalistankadun arkadikäytävästä sekä puistoa rajaava puoli. Kohteelle haetaan Taiken avustusta %-taidehankkeille syksyn 2024 mahdollisessa haussa. Jos avustus myönnetään, kasvattaa se taidebudjettia 2. vaiheen toteutuksen osalta. 

Maantasokerroksen betoniseinät käsitellään rakentajan toimesta kunkin rakennusosan värin mukaisella lasyyrikäsittelyllä. Taide voidaan toteuttaa kohteeseen esimerkiksi maalauksena, laatoituksena tai mosaiikkina lasyyrikäsiteltyjen betonielementtien pinnoille. Taide on mahdollista toteuttaa myös seinäpintaan kiinnitettävänä reliefinä. Kaikki menetelmät ja materiaalit, joita voidaan toteuttaa valmiisiin sokkelipintoihin ja jotka ovat mahdollisimman pitkäikäisiä ja huoltovapaita, ovat käyttökelpoisia eikä taiteilijan työtä ole haluttu liiaksi rajata. 

Taidekokonaisuus voi joissakin kohdissa ilmentyä pienempinä yksityiskohtina ja toisaalla laajentua suuremmiksi pinnoiksi. Toiveena on, että taide ottaa betonipintaa haltuun laajasti, mutta taiteilijalla on mahdollisuus määritellä sen tarkempi sijoittuminen ja laajuus. 

Taidehankkeessa noudatetaan alueelle laadittua Länsirannan taideohjemaa (linkki siihen). Kohteen rajallisen taidebudjetin vuoksi taideohjelmassa määritellystä kuraattorista on luovuttu ja taiteilijavalinnan tekee nimetty työryhmä. 

PALKKIO LUONNOSTYÖSTÄ

Luonnostyöstä maksetaan valituille taiteilijoille luonnospalkkio 3000 € + alv. 

Toteutusbudjetti teoskokonaisuudelle on luonnospalkkion lisäksi vähintään 48 000 € + alv. 

AIKATAULU

Portfoliohaku päättyy 10.6.2024 klo 12.00.Tämän jälkeen saapuneita portfolioita ei huomioida. Päätös valitusta taiteilijoista pyritään tekemään portfoliohakuun ilmoittautuneiden joukosta kesäkuun loppuun mennessä. Luonnos tulee olla valmis marraskuussa 2024. Tavoitteena on, että teoksen ensimmäiseen rakennusvaiheeseen toteutuva osa olisi valmis syksyllä 2025. 

TAITEILIJAVALINTA

Päätöksen taiteilijasta tekee Porvoon Länsirannan taiteenhankintaryhmä, johon kuuluvat Porvoon kaupungilta kulttuuripalvelupäällikkö Susann Hartman, kaavoittaja Pekka Mikkola ja Porvoon museon johtaja Johanna Lehto-Vahtera, taiteilija Veli Granö Porvoon taiteilijaseuran valitsemana edustajana sekä taidekoordinaattori Heini Orell Frei Zimmer Oy:stä. Lisäksi työryhmään nimetään Avain Yhtiöiden edustajat ja kohteen arkkitehti. 

Valintoja tehtäessä osa hakijoista voidaan haastatella. Mahdolliset haastattelut järjestetään kesäkuun puolivälissä.

Portfolioiden arvioinnissa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus julkisesta taiteesta, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa kohteeseen soveltuva teos.

KUKA VOI HAKEA? 

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua kaikki Suomessa toimivat ammattikuvataiteilijat tai työryhmät, joiden jäsenistä vähintään yhden on oltava ammattikuvataiteilija. Pätevyyden osoituksena on aktiivinen ja ammattimainen näyttely- tai muu taiteellinen toiminta. Tämän lisäksi vaaditaan joko Suomessa tai ulkomailla suoritettu taidealan ammattitutkinto tai jonkin valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyys. Lisäksi vaatimuksena on, että valitulla taiteilijalla tai työryhmällä on y-tunnus, hän kuuluu ennakkoperintärekisteriin ja hänellä on YEL-vakuutus.

TEKIJÄNOIKEUS

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille.

HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

MITÄ MATERIAALIA TULEE TOIMITTAA?

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • 3–5 työtehtävän kannalta relevanttia teosreferenssiä kuvineen sekä tekstimuotoiset kuvaukset referenssiteoksista tai teoskokonaisuuksista sisältäen tiedon mahdollisista tilaajasta tai yhteistyökumppaneista. Mikäli kyseessä on ollut työ osana työryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää. 
  • CV 
  • Vapaamuotoinen motivaatioteksti (enintään 500 merkkiä) siitä, miksi juuri sinä haluaisit toteuttaa suunnittelun teoksen.

Materiaali tulee toimittaa yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna tiedostona. Tiedosto voi olla maksimissaan 20 Mt.

Luonnoksia teoksesta ei huomioida arvioinnissa.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 

Mahdolliset esitetyt kysymykset lisätään tänne sivuille sitä mukaan, kun niitä ilmenee. Hakua koskevat kysymykset tulee esittää viimeistään 5.6.24 klo 15 mennessä.

Lisätietoja portfoliohausta saa:

Heini Orell
Frei Zimmer oy
heini.orell@freizimmer.fi
p. 044-9715158

Click or drag a file to this area to upload.