AVOIN PORTFOLIOHAKU ”Tekniikan ja teollisuuden Tampere”

Satakunnankadun kiertoliittymään toteutetaan taideteos Tampereen kaupungin ja Tampereen Teknillisen Seuran yhteistilauksena. Taiteilija valitaan avoimen portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen kautta Suomen Taiteilijaseuran ohjeistusta noudattaen. 

Tampereen Satakunnankadun, Lapintien ja Rongankadun liikennevaloristeyksen tilalle toteutetaan kiertoliittymä, jonka keskelle tai läheisyyteen toteutetaan taideteos teemalla ”Tekniikan ja teollisuuden Tampere”. Rinnakkaisen luonnostehtävän tarkoituksena on tuottaa kiertoliittymään tai sen läheisyyteen ympäristön viihtyisyyttä ja merkityksellisyyttä kohottava taideteos, joka soveltuu sijaintipaikkansa fyysisiin edellytyksiin. Samalla julkisen taideteoksen tulee huomioida arvokas kulttuuriympäristö sekä kiertoliittymän liikenteen turvallisuusseikat. Uuden kiertoliittymän rakennustyöt on aloitettu keväällä 2023 ja rakennustöiden arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2023. 

Lisäksi tavoitteena on syntyvän teoksen kautta rakentaa kaupunkikuvaa ja alueen identiteettiä sekä juhlistaa Tampereen Teknillistä Seuraa, joka täyttää kuluvana vuonna 130 vuotta. Sijaintipaikka on Tampereen Teknilliselle Seuralle erityisen merkityksellinen, sillä viereinen, vuonna 1929 valmistunut arkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelema Grand Hotel Tammer on seuran rakennuttama. 

Avoimen portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen järjestää Tampereen taidemuseo.Taidekoordinaattorina hankkeessa toimii Frei Zimmer Oy. Avoimen portfoliohaun kautta valitaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen kolme taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. 

Tampere on tekemisen kaupunki

Kaupunkistrategian mukaan Tampere on aina ollut työnteon kaupunki; kaupungin tarinaan kuuluvat suuret suunnitelmat ja tavoitteet James Finlaysonin ajoista asti. Tästä perinnöstä on kehittynyt Tampereen ominaispiirre asioiden rohkeaan toteuttamiseen ja aikaansaamiseen. Tekemisen kaupunki, jo useana vuonna Suomen vetovoimaisimmaksi valittu, ammentaa näistä juuristaan. Tulevaisuuden kaupunkia tehdään yhdessä ja tekemisen voima syntyy jokaisesta tamperelaisesta – täällä jokaisella on yhdenvertaiset mahdollisuudet toteuttaa itseään. Tampereelle on aina tultu muualta, osaaminen, perinne ja uudet ajatukset ovat kohdanneet Tammerkosken rannalla. Tekemisen kaupungissa osaamisella rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

Tampereen kaupunkistrategiassa kulttuuri ymmärretään kuntalaisten peruspalveluksi, jonka tulee olla kaikkien saatavilla. Yksi keino turvata kuntalaisten osallisuutta kulttuuriin on julkinen taide. Keskeinen toimija tämän tavoitteen saavuttamiseksi on vuonna 2017 aloittanut Julkisen taiteen ohjausryhmä.

PALKKIO LUONNOSTYÖSTÄ

Luonnostyöstä maksetaan valituille taiteilijoille tai taiteilijaryhmille luonnospalkkio 3000 € + alv. 

Budjetti 

Toteutusbudjetti teokselle on 100 000 € + alv. Lisäksi mahdollisille perustuksille, sähköistyksille ja valaistukselle on käytettävissä enintään 10 000 € + alv määräraha. Teosta rahoittaa osittain Tampereen Teknillinen Seura.

AIKATAULU

Portfoliohaku alkaa keskiviikkona 30.8.2023 ja päättyy maanantaina 25.9.2023 klo 12. Tämän jälkeen saapuneita portfolioita ei huomioida. Päätös valituista taiteilijoista pyritään tekemään portfoliohakuun ilmoittautuneiden joukosta lokakuun alkupuolella. Luonnos tulee olla valmis helmikuun 2024 alkuun mennessä. Tavoitteena on, että teos on valmis vuoden 2024 loppuun mennessä.

TAITEILIJAVALINTA

Päätöksen rinnakkaiseen luonnostilaukseen kutsuttavista taiteilijoista ja lopullisesta teoksesta tekee työtehtävään nimetty valintatyöryhmä, joka koostuu seuraavista henkilöistä: Tampereen taidemuseon johtaja Selma Green (pj), apulaispormestari Matti Helimo, kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen, yhdyskuntasuunnittelupäällikkö Hanna Montonen, Maakuntamuseon edustaja Anna Lyyra-Seppänen, Tampereen taidemuseon museoamanuenssi Tiina Kuivalainen sekä julkisen taiteen amanuenssi Janne Kauppinen, kuvataiteilija Jan Anderzén, kaksi Tampereen Teknillisen Seuran nimeämää edustajaa sekä Suomen Taiteilijaseuran nimittämä taiteilijajäsen Tarja Ervasti. Sihteerinä toimii Heini Orell / Frei Zimmer oy ilman äänioikeutta.

Valintoja tehtäessä osa hakijoista voidaan haastatella. Mahdolliset haastattelut järjestetään lokakuussa.

Portfolioiden arvioinnissa huomioidaan taiteilijoiden aikaisempi kokemus julkisesta taiteesta, taiteellisen tuotannon taso sekä potentiaali tuottaa kohteeseen soveltuva teos.

KUKA VOI HAKEA? 

Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua kaikki Suomessa toimivat ammattikuvataiteilijat tai työryhmät, joiden jäsenistä vähintään yhden on oltava ammattikuvataiteilija. Vaatimuksena on, että valituilla on y-tunnus, he kuuluvat ennakkoverorekisteriin ja heillä on eläkevakuutus.

TEKIJÄNOIKEUS

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. 

HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Portfoliohaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään portfoliohakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla portfoliohakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

MITÄ MATERIAALIA TULEE TOIMITTAA?

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • 3–5 työtehtävän kannalta relevanttia teosreferenssiä kuvineen sekä tekstimuotoiset kuvaukset referenssiteoksista tai teoskokonaisuuksista sisältäen tiedon mahdollisista tilaajasta tai yhteistyökumppaneista. Mikäli kyseessä on ollut työ osana työryhmää, myös oman työosuuden kuvaus on tärkeää.
  • CV 
  • Vapaamuotoinen motivaatioteksti (enintään 500 merkkiä) siitä, miksi juuri sinä haluaisit toteuttaa suunnittelun teoksen.

Materiaali tulee toimittaa yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna tiedostona. Tiedosto voi olla maksimissaan 20 Mt. 

Tarkennus ohjeeseen 31.8.2023: Luonnoksia ko. kohteesta ei huomioida.

Lisätietoja portfoliohausta:

Heini Orell
Frei Zimmer oy
heini.orell@freizimmer.fi
p. 044-9715158

TÄMÄ PORTFOLIOHAKU ON PÄÄTTYNYT 25.9.2023 KLO 12