AVOIN TEOSHAKU: Kuopion Savilahti / Neulaniementien ja Microkadun kiertoliittymä

Kuopion Savilahteen Microkadun ja Neulaniementien risteykseen toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti kiertoliittymä, jonka keskelle on suunniteltu sijoitettavaksi taideteos. Tavoitteena on löytää paikalle sopiva teos taiteilijoiden jo valmiiden teosten joukosta. Taiteilijat voivat tarjota haussa tällä hetkellä varastossa tai väliaikaisessa sijoituspaikassa olevaa yhtä tai useampaa teosta osaksi Savilahden taiteen kokonaisuutta. 

TEOSHAUN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Avoimen teoshaun tarkoituksena on löytää kiertoliittymään sopiva taideteos, joka ilmentää alueen oppilaitosten toimintaa ja tavoitteita, sekä yhdistää toisiinsa Neulaniementien molemmin puolin sijaitsevien oppilaitosten kampusten ympäristöjä. Alueen oppilaitoksista Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto rahoittavat teoshankinnan ja osallistuvat teoksen valintaan yhteistyössä Kuopion kaupungin nimeämien edustajien kanssa.

Kiertoliittymään sijoitettavan taideteoksen toivotaan lisäävän ympäristön viihtyisyyttä, rakentavan alueelle tunnistettavaa identiteettiä ja soveltuvan sijaintipaikkansa fyysisiin edellytyksiin. Julkisen taideteoksen toivotaan ilmentävän alueen oppilaitosten osaamista ja yhteistyötä sekä huomioivan kiertoliittymän liikenteen turvallisuuden. Avoimeen teoshakuun osallistuvalla taiteilijalla toivotaan olevan jonkinlainen yhteys alueen oppilaitoksiin ja/tai Kuopion ja Itä-Suomen alueeseen. Taiteilijan mahdolliset yhteydet alueeseen tai oppilaitoksiin katsotaan eduksi teosvalinnassa, mutta eivät ole valinnan ehtoja.

Kiertoliittymään sijoitettavan teoksen valinnassa kiinnitetään huomiota säänkestäviin materiaaleihin ja kunnossapidon vaivattomuuteen. Teoksen tulee olla kooltaan kiertoliittymän mittakaavaan sopiva eikä se saa aiheuttaa haittaa liikenteelle esim. näköesteiden muodossa. On mahdollista, että kiertoliittymään taideteoksen yhteyteen liitetään alueen oppilaitosten opiskelijoita osallistava elementti. Teoshakuvaiheessa taiteilija voi esittää ehdotuksia teokseensa sopivan osallistavan elementin sijainnista ja toteutustavoista. 

Kiertoliittymään sijoitettava teos tulee olemaan osa Savilahden Valon kaavaa. Valon kaavan teema kiertoliittymän alueella on tiede. 

Uusi kiertoliittymä valmistuu Savilahteen vuosien 2025–2026 aikana. Lähtökohtaisesti toiveena on, että taiteilijalla olisi mahdollisuus luovuttaa valittu teos aikaisintaan kiertoliittymän valmistusvaiheessa. Teoksen luovuttaminen muina ajankohtina on neuvoteltavissa.

TEOSHANKINNAN BUDJETTI

Teoksen hankintaan on käytettävissä enintään 40 000 € + alv. Tähän sisältyy teoksesta taiteilijalle maksettava korvaus sekä sen kuljetuskulut Kuopioon. Teoksen rahoittavat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto. Teoksen tulee omistamaan Kuopion kaupunki. Hakemukseen tulee sisällyttää teoksen hintapyyntö kuljetuskuluineen. Mahdolliseen osallistavaan osuuteen on varattuna enintään 5000 € + alv. 

TEOSHAUN ALUE JA KOHDE

Keskellä Kuopiota, Kallaveden rannalla on rakentumassa Savilahden kau­punginosa. Hyvät liikenneyhteydet, lumoava järviluonto sekä alueella jo nyt sijaitsevat oppimis- ja osaamisympäristöt luovat hyvän pohjan alueen kehittä­miselle. Alueella toimii Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS), Itä-Suomen yli­opisto (UEF) Kuopion kampus, Savonia-ammattikorkeakoulu, Savon ammattiopisto sekä lukuisia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, jotka tarjoavat tällä hetkellä yhteensä yli 30 000 opiskelu- ja työpaikkaa. Vuoteen 2030 mennessä alueella tulee olemaan 22 000 opiskelijaa ja 15 000–17 000 työpaikkaa. Lisäksi Savilahteen rakentuu koteja 7 000–8 000 asukkaalle.

Savilahdessa toisiinsa sulautuvat elämän kaikki osa-alueet. Se on kansainvälisesti houkuttava alusta kasvulle, kehitykselle, kokeiluille sekä inspiroivalle elämälle keskellä puhtainta suomalaista järviluontoa, globaalien yhteyksien äärellä.

Teosalueen muodostaa kiertoliittymä, joka tulee sijaitsemaan Microkadun ja Neulaniementien välisessä risteyksessä yhdistäen yliopiston sekä Microkadun kampus- ja yritysalueita.

Kiertoliittymän keskialue tulee olemaan halkaisijaltaan noin 15 metriä ja Kuopion kaupungin hallinnoima. Teospaikkaa nykyisessä tilassaan voi tarkastella täältä.

Kiertoliittymän toteutussuunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kuopion kaupunki ja Kuopion kaupungin valitsema konsultti. Kuopion kaupunki vastaa kiertoliittymän muusta maisemoinnista sekä kiertoliittymään valittavan taideteoksen perustuksesta, asentamisesta, sekä mahdollisesta valaistuksesta ja huollosta. 

Savilahti-projekti ja Valon kaava

Savilahti-projekti on perustettu vuonna 2014, ja sen tehtävänä on suun­nitella ja koordinoida Savilahden kaupunginosan kehittämistä. Aluetta kehite­tään joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita ja yhteyksiä parantaen, vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta sekä nykyaikaisia teknologioita edistäen. Savilahden kehittämisessä pyritään edistämään alueen toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Savilahden Valon kaava – alueen luova yhtälö on kokonaisajatus valosta kaikkialla Savilahdessa. Valo tuottaa elämyksiä taidetta hyödyntäen, se yhdistää aluetta ja vahvistaa sen omaleimaisuutta sekä identiteettiä. Osana Valon kaavaa Savilahteen on laadittu Valaistus-, muotoilu-, kulttuuri- ja taideohjelma.

Valo näkyy alueen nimistössä, taiteessa, muotoilussa, valaistuksessa ja luonnonvalon hyödyntämisessä. Valo näkyy myös oppilaitosten ja yritysten valoon liittyvänä osaamisena. Valo on maamerkkejä, opasteratkaisuja ja alueen tapahtumia – sekä tunnetta ja tekemistä: elämän valoa, loistavia ajatuksia ja kirkkaita hetkiä. Valon ja pimeyden hallitulla suunnittelulla ja vaihtelulla alueesta pyritään luomaan elävä, kiinnostava ja viihtyisä. Valon kaavan avulla Savilahteen luodaan elämää vuorokauden ja vuoden ympäri.

Savilahden Valon kaavaa koordinoi julkisen taiteen konsultointiin erikoistunut Frei Zimmer Oy. Frei Zimmerillä on vahvaa kokemusta erilaisten taideohjelmien koordinoimisesta eri puolella Suomea.

AIKATAULU 

Avoin teoshaku päättyy 10.1.2024 klo 16.00, jolloin sähköisten pdf-muotoisten hakuaineistojen tulee viimeistään olla lähetettyinä freizimmer.fi -verkkosivujen kautta täytetyn sähköisen lomakkeen kautta. Tämän jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. 

TEOSVALINTA

Päätös hankittavasta teoksesta pyritään tekemään helmikuun 2024 aikana. Valitun teoksen tarjoajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Teoshaun järjestäjä varaa itselleen oikeuden jättää tilaamatta teosta, mikäli kohteeseen sopivaa teosta ei haun kautta löydy.

Päätöksen teoshankinnasta tekee valintatyöryhmä, joka koostuu seuraavista henkilöistä: Kuopion kaupungilta taidemuseon johtaja Anna Vilkuna, kehitysasiantuntija Eeva Lehtomäki, kaupunginarkkitehti Liisa Kaksonen ja suunnitteluinsinööri Jukka Eskelinen, Itä-Suomen yliopistosta toimitilajohtaja Tarja Harjula ja viestintäpalveluiden johtaja Petri Hynynen, Savonia-ammattikorkeakoulusta talousjohtaja Seppo Lyyra ja mahdollinen toinen henkilö, Savon ammattiopistosta va. tilapalvelupäällikkö Milla Lompola ja mahdollinen toinen henkilö sekä Valon kaavan projektipäällikkö/Frei Zimmer Oy Heini Orell.

Valintatyöryhmä voi tarvittaessa käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita arvioidessaan teosehdotuksia.

Valintaa tehtäessä osa hakijoista voidaan haastatella. Mahdolliset haastattelut järjestetään arviolta tammikuun 2024 aikana.

ARVIOINTIPERIAATTEET

Teoksia arvioidaan taiteellisten ansioiden lisäksi niiden soveltuvuudella paikkaansa sekä Savilahden tematiikkaan ja teosta rahoittaviin oppilaitoksiin. Lisäksi hakijan eduksi katsotaan yhteys Kuopion tai Itä-Suomen alueeseen ja/tai alueen oppilaitoksiin. Yhteys voi liittyä esimerkiksi nykyiseen tai entiseen asuinpaikkakuntaan, opiskelupaikkakuntaan tai oppilaitokseen.

Valintatyöryhmä kiinnittää erityistä huomiota teoksen kestävyyteen, kunnossapitoon, ja toimivuuteen liikenneturvallisesti vaativassa ympäristössä. Kestävän kehityksen ja resurssiviisauden periaatteet ovat Savilahden kehittämisessä keskeinen teema, ja ne huomioidaan myös teosvalinnassa. Lisäksi huomioidaan mahdollisuus toteuttaa osallistava osuus osaksi hankittavaa teosta. 

OSALLISTUMISOIKEUS

Teoshakuun voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat ammattikuvataiteilijat. Vaatimuksena on, että hakijalla on y-tunnus ja hän kuuluu alv-rekisteriin. Hakukieli on suomi.

HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Avoimen teoshaun järjestäjä käsittelee hakuun osallistuneiden henkilötietoja EU:n ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti haun toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille eikä käytetä muihin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään teoshakuun osallistumisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan viimeistään, kun taidehanke on kokonaisuudessaan päättynyt, eikä henkilötiedoilla ole enää käyttötarvetta. Osallistumalla teoshakuun annat suostumuksesi siihen, että henkilötietoja käsitellään edellä kuvatun mukaisesti.

HAKUOHJEET

Hakijoilta pyydetään seuraavia hakuliitteitä:

  • Vähintään kaksi kuvaa tarjottavaa teosta kohden
  • Sanallinen kuvaus teoksesta, teoksen materiaalista, mitoista (leveys, pituus, korkeus) ja painosta.
  • Arvio teoksen vaatimasta perustuksesta ja kiinnittymisestä perustukseen
  • Kuvaus teoksen vaatimasta huollosta ja ylläpidosta
  • Hintapyyntö (sisältäen kuljetuksen Kuopion Savilahteen)
  • Vapaaehtoinen alustava suunnitelma mahdollisesta opiskelijoita osallistavasta osuudesta 
  • Taiteilijan CV ja yhteystiedot 

Aineisto toimitetaan yhteen pdf-muotoiseen tiedostoon koottuna. Tiedosto voi olla enintään 20 Mt. Jätä hakemuksesi tästä.

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

Mahdolliset esitetyt kysymykset lisätään tänne sivuille sitä mukaan kun niitä ilmenee. Hakua koskevat kysymykset tulee esittää viimeistään 8.1.24 klo 12 mennessä

LIITTEET

LIITE 1. Sijaintikartta 

LIITE 2. Neulaniementien katusuunnitelma (asemapiirustus, tyyppipoikkileikkaus)

Lisätietoja Savilahdesta ja Valon kaavasta: savilahti.com

Lisätietoja teoshausta:

Mia Sotkasiira
Frei Zimmer Oy
mia.sotkasiira@freizimmer.fi
p. 044-230 3170

HAKU ON PÄÄTTYNYT 10.1.2024