Korennon muodonmuutos valittiin H-talon päätaideteokseksi

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen taidehanke etenee joulukuussa valmistuneen ja hyväksytyn taideohjelman mukaisesti ja nyt on edetty taiteilijavalintoihin. Taidehankkeen tavoitteena on tehdä taiteilijoiden valinnat mahdollisimman avoimesti ja niin, että kaikilla taiteilijoilla on yhtäläinen mahdollisuus tarjoutua taiteen toteuttajaksi. Pääteokseksi valittiin keramiikasta, lasista ja metallista toteutettava okatytönkorennon muodonmuutosta kuvaava veistos.

Uuden H-talon aikataulupaineista johtuen taitelijavalintaa ei voitu pääteoksen osalta tehdä avoimen portfoliohaun kautta, vaan taidetyöryhmä valitsi kolme taiteilijaa, joilta kaikilta tilattiin luonnos pääaulan ja koko sairaalan pääteokseksi. Mukaan tähän rinnakkaiseen luonnostilaukseen valitut taiteilijat olivat työpari Teija ja Pekka IsorättyäJani Rättyä ja Heli Ryhänen

Taiteilijat työstivät luonnoksia noin neljän kuukauden ajan saaden välillä taidetyöryhmältä henkilökohtaista palautetta luonnostyönsä tueksi. Lopullisten luonnosten pohjalta taidetyöryhmä valitsi voittajaksi Teija ja Pekka Isorättyän teoksen Exuvia. Exuvia on suurikokoinen okatytönkorentoa esittävä veistos, joka toteutetaan keramiikasta, lasista ja metallista. Veistoksen runko on noin neljä metriä pitkä ja korennon siipiväli noin viisi metriä.  Teoksen aiheena on biologinen tapahtuma, korennontoukan kuoriutuminen. Tämä muodonmuutos sisältää vahvaa symboliikkaa voimaantumisesta ja resilienssistä. Okatytönkorento on tuttu laji Pohjanmaan rannikolla ja näin teos kytkeytyy osaksi koko sairaalan Pohjanmaan rannikko -teemaa. Suuri veistos sijoittuu pääaulaan ikkunoiden läheisyyteen niin, että sen voi nähdä myös ulkoa. 

– Okatytönkorento on tyypillinen laji Pohjanmaalla, se on sudenkorento, jota näkyy kaikkialla. Taideteos on vaikuttavan kaunis, kommentoi taidetyöryhmän puheenjohtaja Monica Siren-Aura.

Taidetyöryhmä päätyi Isorättyöiden luonnokseen yksimielisesti. Ryhmä uskoo, että teos tuo aulaan koskettavan, mielenkiintoisen lisän ja että sitä on kiva tutkia läheltä ja kaukaa. Teoksen symboliikka viehättää ja sen uskotaan avautuvan helposti sairaalan moninaiselle käyttäjäkunnalle. Taidetyöryhmän lisäksi päätöksenteossa oli mukana Suomen Taiteilijaseuran nimittämä edustaja valokuvataiteilija Sanni Seppo. Teosluonnoksia kommentoivat myös henkilökunnan edustajat. Teos valmistuu kesään 2022 mennessä.      

Avoin portfoliohaku kiinnosti taiteilijoita

Sairaalan muihin taidekohteisiin taiteilijavalinnat tehtiin avoimen portfoliohaun kautta, haku oli avoinna helmikuun ajan. Haku kiinnosti taiteilijoita laajasti ja portfolioita saatiin yhteensä 225 kappaletta. Taidetyöryhmä on viimeisten kuukausien aikana käynyt portfolioita huolellisesti läpi ja valintoja on pohdittu myös yhteistyössä sairaalan henkilökunnan edustajien kanssa. 

Hissiaulojen taidekokonaisuus tilataan kolmelta taiteilijalta. Kerrosten 1–3 taidetta tulee toteuttamaan kuvataiteilija Janna Syvänoja. Syvänoja käyttää luovasti suurta kirjoa erilaisia materiaaleja, jotka arkisessa muodossaan ovat meille kaikille tuttuja – kuten kukan terälehdet tai höyhenet – ja antaa niille töissään uusia merkityksiä ja mittoja. Kerrosten 4–6 taiteesta vastaa keramiikka- ja kuvataiteilija Laura Pehkonen, jolle ovat ominaisia pienemmistä keraamisista laatoista koostuvat teoskokonaisuudet. Kerrosten 7–8 osalta taiteilijaksi valittiin kuvittaja ja kuvataiteilija Terhi Ekebom, jonka työskentelyssä yhdistyy kerronnallisuus ja tilankäyttö. Tavoitteena on, että hissiaulojen teoskokonaisuudet voivat laajentua suoraan seinään toteutettavina maalauksina myös muualle kerrosten 7–8 eli psykiatrian tilojen seinille. Tavoitteena on harmoninen kokonaisuus, johon taiteilija tuo kerroskohtaista identiteettiä ja orientoitumista helpottavia visuaalisia kohokohtia. 

Psykiatrian ulkoilutilan teoksen osalta taiteilijaksi valittiin järvenpääläinen kuvanveistäjä Kim Jotuni, joka käyttää teoksissaan laajasti eri materiaaleja, usein puuta. Teoksen tavoitteena on vahvistaa tilan merkitystä juuri ulkoilutilana ja tuoda sinne sekä lapsia että aikuisia viehättävä teos. 

Potilashuoneiden wc-tilojen oviin toteutettavien teospainatusten tekijäksi valittiin hankolainen Sandra Kantanen, joka yhdistelee teoksissaan valokuvaa ja maalausta. Erityisesti henkilöstöltä tullut toive luontokuvista osana ovipainatuksia nosti Kantasen taidetyöryhmän valinnaksi.  

Avoimen portfoliohaun kautta haettiin myös odotus- ja tutkimushuoneiden taiteen toteuttajia, mutta näitä päätöksiä taidetyöryhmä ei ole vielä tehnyt. Tavoitteena on julkistaa nämä taitelijavalinnat kesäkuun aikana. Nyt valitut taiteilijat pääsevät työstämään teosluonnoksia, jotka valmistuvat alkusyksystä. Taidekokonaisuus valmistuu kesällä 2022 hyvissä ajoin ennen sairaalan käyttöönottoa. 

Taidetyöryhmä vastaa valinnoista, henkilöstön näkemyksiä kuultu

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen taiteesta ja taiteilijavalinnoista vastaa taidetyöryhmä, johon kuuluvat taidetyöryhmän puheenjohtaja Monica Siren-Aura, tekninen johtaja Ulf Stenbacka, hallintojohtaja Juha Post, suunnitteluinsinööri Sanna Ahola ja Arkkitehdit Kontukosken arkkitehti Elina Salakari. Taiteen asiantuntijuutta edustavat taidetyöryhmään nimetyt Vaasan Taiteilijaseuran edustajat ovat Jimmy Pulli ja Aki Koskinen sekä hankkeen taidekoordinaattorina toimiva Frei Zimmer Oy ja erityisesti hankkeen taidekoordinaattorina toimiva Heini Orell. Lisäksi sairaalan pääteoksen osalta hankkeessa toimi taiteellisena asiantuntijana Suomen Taiteilijaseuran nimeämä taiteilijajäsen Sanni Seppo. 

Sairaalan henkilöstölle on annettu mahdollisuus kommentoida sairaalaan tulevaa taidetta taideohjelman laatimisen yhteydessä koko henkilöstölle suunnatun kyselyn muodossa sekä eri toimiryhmille suunnattujen henkilökohtaisten esittelyjen avulla. Henkilöstön näkemyksiä on kuultu ja tullaan kuulemaan myös taiteilija- ja teosvalintojen osalta. 

– Taideprojektin koordinoimisessa on ollut paljon työtä, jotta saavuttaisimme parhaan mahdollisen tuloksen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten kaikki on sujunut. Haluan antaa suuret kiitokset kaikille tähän mennessä mukana olleille. Työmme projektin loppuunsaattamiseksi jatkuu. Kun kaikki on valmista ja sairaala avaa ovensa, meillä on myös taiteen näkökulmasta tarkoituksenmukainen ja kaunis sairaala, Siren-Aura sanoo.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp