Taiteen yleissuunnitelma Vantaan Aviapolikselle

Frei Zimmer toteutti Vantaan Aviapoliksen suuralueelle taiteen yleissuunnitelman, jossa määritellään suuntaviivat alueen tulevalle julkiselle taiteelle. Suunnitelmalla pyritään luomaan kaupunkitilaa, joissa taide ja kulttuuri puhuttelevat sekä vierailijoita että asukkaita. Taiteella halutaan tukea Aviapoliksen eri alueiden ainutlaatuisen tunnelman kehittymistä, kaupunkilaisten osallistamista ja yhteisöllisyyden muodostumista.

Taiteen yleissuunnitelma on toteutettu yhteistyössä Vantaan kaupungin monialaisen ja poikkihallinnollisen ohjausryhmän kanssa. Hanketta on koordinoinut Vantaan taidemuseo Artsi ja sen toteutuksessa osallistettiin verkkokyselyn avulla myös vantaalaisia. Työskentely suunnitelman parissa aloitettiin kesällä 2021.

Taiteen yleissuunnitelma Vantaan Aviapolikselle

Aluekehityshankkeet, Referenssit
Asiakas: Vantaan taidemuseo Artsi
Valmistumisvuosi: 2022