Tampereen Tulli – Taide- ja kulttuuristrategia

Tullin alueen maankäytön ja liikenteen yleissuunnitelma kattaa Tullin kaupunginosan lisäksi Tampere-talon ja Tampereen yliopiston alueet. Yleissuunnitelman tarkoituksena on olla kokoava koko alueen kattava suunnitelma, jonka perusteella voidaan laatia yksityiskohtaisempia asemakaavoja ja katusuunnitelmia. Siinä täsmennetään kehittämiskeinoja, joilla tuetaan alueen kehittymistä entisestä teollisuus- ja varastoalueesta monipuoliseksi ja eläväksi kaupunginosaksi, jossa on työpaikkojen lisäksi myös asumista ja erilaisia palveluja sekä tapahtumapaikkoja.

Taide- ja kulttuuristrategia on osa yleissuunnittelua, joka koostuu Tullin alueen maankäytön suunnittelusta, katuhierarkian ja liikenteen suunnittelusta ja valaistuksen yleissuunnittelusta. Strategia toteutettiin vuoropuhelussa muiden suunnittelualueiden kanssa.

Tampereen Tulli – Taide- ja kulttuuristrategia

Aluekehityshankkeet, Referenssit
Asiakas: Tampereen kaupunki
Valmistumisvuosi: 2015
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp