Vaasan keskussairaalaan valmistui monipuolinen taidekokonaisuus 

Vaasan keskussairaalan uuden H-rakennuksen taidekokonaisuus sisältää teoksia keramiikasta mediataiteeseen sekä seinämaalauksiin. Yhdeksän tilaustyön lisäksi kokonaisuudessa on mukana runsaasti erilaisia valokuvapainatuksia sekä keräilijä Pekka Lindin kokoelmasta deponoituja teoksia.  

Sairaalan avautuessa kaikki halukkaat pääsevät tutustumaan taiteeseen. Taiteen tutkiminen, taiteilijoiden haastatteluiden lukeminen sekä teosten tarinoihin perehtyminen onnistuu myös virtuaalisesti Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen taidekokonaisuus (tarinapankki.fi).

Hankkeen eteneminen 

Päätös uuteen H-rakennukseen toteutettavasta taidekokonaisuudesta tehtiin vuonna 2019, jolloin Vaasan keskussairaalan hallitus asetti toimikunnan valmistelemaan hanketta. Vuonna 2020 sairaalalle laadittiin taideohjelma, jossa määriteltiin tulevan taiteen tavoitteet sekä painopisteet. Taidehankkeita on työstetty vuosien 2021–2022 aikana, ja nyt monipuolinen kokonaisuus on saatettu maaliin suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa pysyen.  

H-rakennuksessa esillä olevien teosten taiteilijat on valittu pääosin avoimien hakujen kautta, ja hanketta varten järjestetty portfoliohaku keräsikin 225 kiinnostunutta taiteilijaa. Lisäksi alkuvuodesta 2021 käynnissä olleen avoimen valokuvahaun kautta saatiin lähes 1000 valokuvaa, joista osaksi kokonaisuutta valikoitui 33 – vähintään yksi kaikista kuntayhtymän kunnista. Nämä valokuvat liittyvät osaksi H-rakennuksen tiloja osin valokuvatapetteina ja osin suurina valokuvatauluina. Tarkemmin taiteen valintaprosesseihin voi tutustua täällä

Esillä tilaustöitä yhdeksältä taiteilijalta 

Rakennuksen pääaulaan sijoittuu näyttävä, keramiikasta, lasista ja teräksestä rakentuva Teija ja Pekka Isorättyän Exuvia -teos, joka kuvaa isotytönkorennon kuoriutumista kotilovaiheesta korennoksi. Hissiaulojen tuntumaan on kerroksissa 1–8 toteutettu kulkemista ja orientoitumista helpottavia sekä sairaalan käyttäjiä ilahduttavia erityyppisiä taideteoksia. Kerroksiin 1–3 sijoittuu Janna Syvänojan kolmiosainen kokonaisuus Laguunit, Maa kohoaa ja Kaislikossa. Syväojan teokset ovat syntyneet luonnosta kerätyistä, kokijalle tutuista elementeistä, kuten sulista ja rantakivien hiomista lasinpaloista. Kerroksia 4–6 elävöittää Laura Pehkosen kokonaisuus Merellä, joka rakentuu uniikeista, käsin toteutetuista keramiikkakappaleista. Teos huomioi myös näkörajoitteiset tarjoamalla mahdollisuuden taiteen kokemiseen tuntoaistin kautta. Terhi Ekebomin seinämaalauskokonaisuuteen Turkoosi virtaus voi tutustua kerroksissa 7–8. Teos johdattelee sairaalassa vierailevan kulkua, ja siihen kuuluu useita safe ward -seiniä, joihin potilaat voivat jättää toisilleen kannustusviestejä. Psykiatrian osaston kerrosten 7–8 ulkoilutilaan sijoittuu Kim Jotunin kahden kerroksen korkuinen seinäreliefi Puu, jonka lehvästöjen sekaan on laskeutunut käsin veistettyjä ja maalattuja lintuja.  

Sandra Kantasen Herbarium -kokonaisuus on näytillä potilashuoneiden väliovissa kerroksissa 4–8. Kokonaisuus koostuu 13 eri kukan suurikokoisista valokuvista, ja ovipainatuksissa pääsee tutkailemaan kasvien mikroskooppisen tarkkoja yksityiskohtia. Sairaalan teoksista kolme on sijoitettu 1.–3. kerroksen odotusauloihin. Ensimmäisessä kerroksessa Paula Blåfieldin keramiikkateos Valoa pinnan alla puolestaan käsittelee merenalaisen elämän ihmeellisyyttä. Toisessa kerroksessa on esillä myös Geir Byrkjelandin mediateos Landet andas, joka kuva meditatiivisesti alueelle tyypillistä maan kohoamista. Myös näkörajoitteiset potilaat ja vierailijat pääsevät teoksesta sen äänimaailman kautta. Kolmanteen kerrokseen sijoittuu Elina Förstin maalaus Vistiahon lato Kiiskiseltä, jonka toivotaan tuovan kokijoilleen iloa ja kiinnostavaa tutkittavaa. 

Taiteilijoiden töihin on mahdollista tutustua myös virtuaalisesti. Kuva: kuvakaappaus Tarinapankki.fi -verkkosivulta

Yhteisenä teemana toimii Pohjanmaan rannikko 

Tilausteosten ja valokuvapainatusten lisäksi ajallista kerrostumaa kokonaisuuteen tuovat Pekka Lindin taidekokoelmasta deponoidut teokset, joita on yhteensä noin 70 kappaletta. Teoksia on sijoitettu niin ravintolaan, käytäville, päiväsaleihin kuin henkilökunnan taukotiloihinkin. Lähes kaikki sairaalaan valitut teokset ovat pohjanmaalaisten taiteilijoiden tekemiä ja usein myös teosten tematiikka viittaa rannikkoseutuun tai alueen muihin maisemiin. Tämä yhdistää taiteen laajemmin sairaalan teemaan, Pohjanmaan rannikkoon.   

Hankkeen taiteesta ja taiteilijavalinnoista on vastannut taidetoimikunta, johon kuuluvat taidetoimikunnan puheenjohtaja Monica Siren-Aura, Pohjanmaan hyvinvointialueen tekninen johtaja Ulf Stenbacka, hallintojohtaja Juha Post (vuoden 2021 loppuun asti), suunnitteluinsinööri Sanna Ahola sekä Arkkitehdit Kontukosken arkkitehti Elina Salakari. Taiteen asiantuntijuutta hankkeessa edustavat Aki Koskinen Vaasan Taiteilijaseurasta sekä hankkeen taidekoordinaattorina toimiva Heini Orell Frei Zimmer Oy:stä.